เกี่ยวกับโดเมน onmicrosoft.com เริ่มต้นของคุณใน Office 365

Office 365 จะสร้างโดเมนให้กับคุณ เช่น contoso.onmicrosoft.com เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานบริการนี้ ID ผู้ใช้ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณลงทะเบียนจะประกอบด้วยโดเมน เช่น sootha@contoso.onmicrosoft.com คุณสามารถใช้โดเมนนี้เป็น ID ผู้ใช้ของคุณและผู้ใช้อื่นที่คุณเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณต่อไปได้ ผู้ใช้บางคนอาจใช้วิธีนี้ขณะที่ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้

คุณมีโดเมนเริ่มต้นสองโดเมน คือ onmicrosoft.com และ public.sharepoint.com

บัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณจะมีโดเมนเริ่มต้นสองโดเมน คือ โดเมน onmicrosoft.com และโดเมน SharePoint Online

  • คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com (เช่น fourthcoffee.onmicrosoft.com) กับบริการ Office 365 ส่วนใหญ่ได้ยกเว้นใช้กับเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com กับที่อยู่อีเมลของ Office 365 (ซึ่งเป็น ID ผู้ใช้ของคุณสำหรับ Office 365 ด้วย) ไซต์ทีม และ Lync ได้

  • เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณจะถูกโฮสต์บนโดเมน SharePoint Online เริ่มต้นของคุณ (เช่น fourthcoffee-public.sharepoint.com) แทนโดเมน onmicrosoft.com ที่คุณใช้กับบริการอื่นๆ

หลังการเพิ่มชื่อโดเมนของคุณเองอย่างน้อยหนึ่งชื่อลงใน Office 365 คุณยังสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com และ public.sharepoint.com ของคุณต่อไปได้

 หมายเหตุ    คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเริ่มต้นของคุณหลังจากลงทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมนเริ่มต้นที่คุณเลือกไว้เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับ Office 365 คือ fourthcoffee.onmicrosoft.com คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็น fabrikam.onmicrosoft.com ได้ เมื่อต้องการใช้โดเมน onmicrosoft.com อื่น คุณจะต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่กับOffice 365

ประโยชน์ของการเพิ่มโดเมนของคุณเอง

เมื่อผู้ใช้พร้อมที่จะใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจของพวกเขาเอง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการใช้อีเมล (และเว็บไซต์) ที่มีโดเมนของตัวเอง เช่น fourthcoffee.com

คุณควรทราบว่าไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในการเพิ่มโดเมนของคุณเอง คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com กับ Office 365 ต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้โดเมนอื่น แต่การใช้โดเมนของคุณเองจะช่วยให้คุณมีที่อยู่อีเมล Office 365 (ซึ่งเป็น ID ผู้ใช้ของคุณด้วย) และ URL ของเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณที่จดจำได้ง่าย

สมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองของคุณใน Office 365 Enterprise หรือ Midsize Business หรือ Small Business หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะเห็นรายการโดเมนของคุณใน Office 365 ซึ่งมีโดเมนที่คุณเพิ่มรวมอยู่ด้วย เช่น fourthcoffee.com โดเมนเริ่มต้นจะอยู่ที่นั่นด้วย (โดเมนที่ลงท้ายด้วย onmicrosoft.com)

คุณสามารถใช้โดเมนของคุณสำหรับหลายๆ อย่างใน Office 365 ตัวอย่างเช่น

  • ใช้โดเมนของคุณกับที่อยู่อีเมล    คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้เป็นชื่อโดเมนที่คุ้นเคยมากขึ้นได้ ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไขแก้ไข สำหรับที่อยู่อีเมล ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือกชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ
  • ใช้โดเมนของคุณกับเว็บไซต์สาธารณะของคุณ    คุณยังสามารถตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้ ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Office 365 Enterprise หรือ Midsize Business หรือ Small Business

คุณไม่สามารถเอาโดเมน onmicrosoft.com ออกได้

โดเมน Office 365 เริ่มต้นไม่สามารถเอาออกได้ เราจำเป็นต้องเก็บไว้เนื่องจาก Office 365 จะยังคงใช้โดเมนนั้นในเบื้องหลังสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้โดเมนเหล่านั้น หลังจากที่คุณได้เพิ่มโดเมนของคุณเองแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการใช้โดเมน onmicrosoft.com หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ Office 365 อีกรายการ ซึ่งอาจเป็นเพราะคุณต้องการชุดฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน ถ้าคุณต้องการใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ คุณจะต้อง เอาโดเมนนั้นออกจากบัญชีผู้ใช้ Office 365 ที่คุณได้เพิ่มลงไปแล้ว คุณไม่สามารถเอาโดเมนที่กำลังถูกใช้โดยสิ่งต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณออกได้ ตัวอย่างเช่น ID ผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล)

เมื่อต้องการสิ้นสุดการใช้โดเมนดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถเอาโดเมนนั้นออก (เพื่อที่จะเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ของคุณ) คุณสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของคุณกลับไปเป็นโดเมน onmicrosoft.com ก่อนได้ ทำตามขั้นตอนเดียวกับที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อแก้ไขที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ให้ใช้โดเมนของคุณ แต่ครั้งนี้ ให้เลือกโดเมน onmicrosoft.com ในรายการแบบดรอปดาวน์ คุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้สำหรับบุคคลอื่นๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ใช้โดเมนดังกล่าวกับอีเมลเช่นกัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว (สมมติว่าคุณไม่ได้ใช้โดเมนนั้นกับเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของคุณ) คุณสามารถเอาโดเมนนั้นออกจากบัญชีผู้ใช้หนึ่ง แล้วตั้งค่าเพื่อใช้กับบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้

 หมายเหตุ    ถ้าคุณได้ตั้งค่าโดเมนของคุณเพื่อใช้กับเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online คุณจะต้องตั้งค่า URL ของเว็บไซต์นั้นกลับเป็นโดเมนเริ่มต้นก่อนจึงจะสามารถเอาโดเมนออกได้ ขั้นตอนในการทำเช่นนี้จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ใช้งานอยู่ในOffice 365 หรือ Midsize Business หรือ Small BusinessOffice 365.

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business