สร้างหรือแก้ไขผู้ใช้ใน Office 365

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้สำหรับทุกคนในองค์กรของคุณที่ใช้บริการ Office 365 ได้ เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้ คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้และตั้งค่าสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของผู้ใช้ได้ด้วย

ดู: วิธีเพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365

ในบทความนี้


เพิ่มบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > ผู้ใช้และกลุ่ม > เพิ่มเพิ่ม
 2. บนหน้า รายละเอียด ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้สมบูรณ์ เมื่อต้องการใส่ข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป
 3. บนหน้า การตั้งค่า ให้คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้

ถ้าคุณคลิก ใช่ ให้เลือกบทบาทผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณเลือกที่จะให้บทบาทผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้ คุณจะต้องให้ ที่อยู่อีเมลสำรอง แก่ผู้ใช้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

 1. ภายใต้ ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ ให้เลือกสถานที่ทำงานของผู้ใช้ แล้วคลิก ถัดไป
 2. บนหน้า มอบหมายสิทธิการใช้งาน ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการกำหนดให้แก่ผู้ใช้ แล้วคลิก ถัดไป

ถ้าคุณไม่เหลือสิทธิ์การใช้งานให้เลือก คุณสามารถเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ที่มีอยู่เดิมที่ไม่ต้องการใช้สิทธิ์การใช้งานนั้นอีกแล้ว หรือลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นเพื่อจะได้นำสิทธิ์การใช้งานมาใช้ต่อไปได้อีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก

 1. บนหน้า ส่งผลลัพธ์ในอีเมล ให้เลือก ส่งอีเมล พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วคลิก สร้าง

คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้ทั้งหมดห้าที่อยู่

 1. รีวิวข้อมูลบนหน้า ผลลัพธ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น หรือคลิก สร้างผู้ใช้อื่น เพื่อทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีกครั้ง

อาจใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีผลต่อบริการ

ต้องการทราบวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีหรือไม่ ให้ดูที่ เพิ่มผู้ใช้หลายคนด้วยไฟล์ CSV

ถ้าองค์กรของคุณใช้มากกว่าหนึ่งโดเมน สิ่งที่คุณควรระวังเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้มีดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อหลักของผู้ใช้ (UPN) เหมือนกันข้ามโดเมนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีแรกที่คุณสร้างคือ geoff@contoso.onmicrosoft.com บัญชีผู้ใช้นั้นต้องใช้ส่วน "onmicrosoft" ของชื่อโดเมน จากนั้นคุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ geoff@contoso.com ได้
 • คุณจะไม่สามารถสร้าง dusit@contoso.com ตามด้วย dusit@contoso.onmicrosoft.com ได้

 หมายเหตุ   

 • ถ้าองค์กรของคุณได้สร้างอีเมลร่วมกันเอาไว้ คุณจะต้องสร้างและแก้ไขบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดในบริการไดเรกทอรี Active Directory ภายในของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการทำงานในการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

แก้ไขผู้ใช้หนึ่งคน

 สิ่งสำคัญ    ถ้าผู้ใช้ที่คุณกำลังพยายามแก้ไขถูกซิงโครไนซ์กับบริการ Active Directory ของคุณ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขผู้ใช้คนนั้นได้โดยใช้กระบวนงานนี้ เมื่อต้องการแก้ไขผู้ใช้ ให้ใช้เครื่องมือการจัดการ Active Directory ภายในของคุณ

ใช้กระบวนงานนี้ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หนึ่งคน

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไขแก้ไข
 3. คลิกแท็บ รายละเอียด, การตั้งค่า, สิทธิ์การใช้งาน หรือ เพิ่มเติม ตามที่คุณต้องการจะแก้ไข

   สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณบล็อกผู้ใช้จากการลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึง Office 365 จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงจะมีผลกับอุปกรณ์และไคลเอนต์ของผู้ใช้รายนั้นทั้งหมด นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เอาผู้ใช้นั้นออกหรือปิดใช้งานจาก BlackBerry Enterprise Service ภายในองค์กรของคุณ หรือ BlackBerry Business Cloud Services และควรปิดการใช้งานอุปกรณ์ BlackBerry สำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวด้วย อ้างอิงถึงคู่มือสำหรับการดูแล BlackBerry Business Cloud Services ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนที่ระบุเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานผู้ใช้

 4. แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ใช้ ให้เช็คเอาท์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แก้ไขผู้ใช้หลายคน

 สิ่งสำคัญ    ถ้าผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขถูกซิงโครไนซ์กับบริการ Active Directory ของคุณ คุณจะไม่สามารถดำเนินกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกนำไปใช้บนหน้า ผลลัพธ์ เมื่อต้องการแก้ไขผู้ใช้หลายคน ให้ใช้เครื่องมือการจัดการ Active Directory ภายในของคุณ

ขั้นตอนนี้ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หรือกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกที่ผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไขแก้ไข
 3. บนหน้า รายละเอียด และ การตั้งค่า ให้แก้ไขข้อมูลตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก ถัดไป หรือเพียงแค่คลิก ถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเหล่านั้น

   สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณบล็อกผู้ใช้จากการลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึง Office 365 จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงจะมีผลกับอุปกรณ์และไคลเอนต์ของผู้ใช้รายนั้นทั้งหมด นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เอาผู้ใช้นั้นออกหรือปิดใช้งานจาก BlackBerry Enterprise Service ภายในองค์กรของคุณ หรือ BlackBerry Business Cloud Services และควรปิดการใช้งานอุปกรณ์ BlackBerry สำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวด้วย อ้างอิงถึงคู่มือสำหรับการดูแล BlackBerry Business Cloud Services ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนที่ระบุเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานผู้ใช้

 4. บนหน้า มอบหมายสิทธิการใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ส่ง
 • ถ้าคุณไม่ได้ทำการแก้ไขการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่เดิม ให้คลิก รักษาการมอบหมายสิทธิการใช้งานปัจจุบัน
 • เมื่อต้องการแทนที่การมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่เดิม ให้คลิก แทนที่การมอบหมายสิทธิการใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ได้จากรายการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้กับการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่มไปยังการมอบหมายสิทธิการใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ได้จากรายการ
 1. ตรวจดูข้อมูลบนหน้า ผลลัพธ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

อาจใช้เวลาบ้างกว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะมีผลต่อหลายๆ บริการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบหรือคืนค่าผู้ใช้

ต้องการทราบวิธีการลบหรือคืนค่าผู้ใช้หรือไม่ ให้ดูที่ ลบหรือคืนค่าผู้ใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business