โยกย้ายอีเมลและที่ติดต่อไปยังบัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจใหม่

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ กล่องจดหมายเข้าของคุณอาจไม่มีข้อความอีเมลมากนัก โฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณอาจขาดชื่อบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ และปฏิทินของคุณอาจว่างเปล่า

บทความนี้จะช่วยให้คุณนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลปฏิทินจากบัญชีผู้ใช้อื่นลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือภายใน Outlook Web App (Outlook เวอร์ชันบนเว็บเบราว์เซอร์) หรือ Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป (ตัวอย่างเช่น Outlook 2013, Outlook 2010 หรือ Outlook for Mac 2011)

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเข้าถึงอีเมลบัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Outlook Web App) ให้ดูที่ เข้าถึงอีเมล Office 365 ของคุณโดยใช้ Outlook Web App เมื่อต้องการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365 ของคุณใน Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป โปรแกรมอีเมลอื่น หรือจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ ให้ดูที่ วิธีอื่นในการเข้าถึงอีเมล Office 365 ของคุณ

ในบทความนี้


นำเข้าข้อมูลโดยใช้ Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณใช้ Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป (ตัวอย่างเช่น Outlook 2013, Outlook 2010 หรือ Outlook for Mac 2011) คุณสามารถใช้ Outlook เพื่อนำเข้าข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นของคุณได้

ทำได้ วิธีการทำงาน เรียนรู้วิธี...
นำเข้าที่ติดต่อจากบริการอีเมลอื่น เช่น Gmail, Yahoo! หรือ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail) โดยใช้ไฟล์ .csv

กระบวนการนี้มีสองขั้นตอน บริการหรือโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณส่งออก (หรือคัดลอก) ที่ติดต่อของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ภายในของคุณโดยใช้ไฟล์ข้อความพิเศษ (ไฟล์ .csv) หลังจากที่คุณส่งออกที่ติดต่อจากบริการหรือโปรแกรมอีเมลอื่น ให้ใช้ Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเพื่อนำเข้าที่ติดต่อเหล่านั้นลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ

ผลลัพธ์       ที่ติดต่อจากบริการอีเมลอื่นๆ ของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ Office 365 ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1       ส่งออกที่ติดต่อจากบริการและโปรแกรมอีเมลอื่น

ขั้นตอนที่ 2       นำเข้าที่ติดต่อด้วย:

นำเข้าที่ติดต่อจาก LinkedIn หรือ Facebook

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ LinkedIn หรือ Facebook ไปยัง Outlook โดยใช้ Outlook Social Connector

ผลลัพธ์       ที่ติดต่อจากบัญชีผู้ใช้ LinkedIn ของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ Office 365 ของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ติดต่อสำหรับเพื่อนใน Facebook จะต้องเพิ่มลงใน Outlook ด้วยตัวคุณเอง

เพิ่มที่ติดต่อจาก LinkedIn หรือ Facebook

นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงานจากบริการอีเมลอื่น

กระบวนการนี้มีสามขั้นตอน เมื่อต้องการเริ่ม ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งออกเป็นบัญชีผู้ใช้ใน Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป จากนั้นให้คุณส่งออกข้อมูลทั้งหมดจากบัญชีผู้ใช้นั้นไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (ไฟล์ .pst) สุดท้ายให้คุณนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook นั้นลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ

ผลลัพธ์       ข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงานทั้งหมดที่ได้รับการบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้สำหรับบริการอีเมลอื่นของคุณจะถูกเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ

ใช้ Outlook เพื่อย้ายข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลโดยใช้ Outlook Web App

คุณสามารถใช้ Outlook Web App (Outlook เวอร์ชันบนเว็บเบราว์เซอร์) นำเข้าข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้อื่นของคุณได้

ทำได้ วิธีการทำงาน เรียนรู้วิธี...
นำเข้าที่ติดต่อจากบริการอีเมลอื่น เช่น Gmail, Yahoo! หรือ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail) โดยใช้ไฟล์ .csv

กระบวนการนี้มีสองขั้นตอน บริการหรือโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณส่งออก (หรือคัดลอก) ที่ติดต่อของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ภายในของคุณโดยใช้ไฟล์ข้อความพิเศษ (ไฟล์ .csv) หลังจากที่คุณส่งออกที่ติดต่อจากบริการหรือโปรแกรมอีเมลอื่น ให้ใช้ Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเพื่อนำเข้าที่ติดต่อเหล่านั้นลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ

ผลลัพธ์       ที่ติดต่อจากบริการอีเมลอื่นๆ ของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ Office 365 ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1       ส่งออกที่ติดต่อจากบริการและโปรแกรมอีเมลอื่น

ขั้นตอนที่ 2    นำเข้าที่ติดต่อโดยใช้ Outlook Web App

นำเข้าที่ติดต่อจาก LinkedIn หรือ Facebook

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ LinkedIn หรือ Facebook เป็นบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อใน Outlook Web App

ผลลัพธ์       ที่ติดต่อจากบัญชีผู้ใช้ LinkedIn และ Facebook ของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ Office 365 ของคุณ โปรดทราบว่า ฟีเจอร์นี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจบางรายการ

นำเข้าและซิงโครไนซ์อีเมลจากบริการอีเมลอื่น เช่น Gmail, Yahoo! หรือ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail)

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเป็นบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อใน Outlook Web App

ผลลัพธ์       อีเมลจากบริการอีเมลอื่นจะมาถึงกล่องจดหมายเข้า Office 365 ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อกำหนดวิธีที่คุณต้องการให้ฟีเจอร์นี้ทำงานให้กับคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหาการโยกย้าย

  • องค์กรของคุณอาจมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล หรืออาจเป็นทีม (บางครั้งเรียกว่าผู้ดูแลระบบ ฝ่ายไอที หรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือ) สอบถามพวกเขาถึงวิธีที่เหมาะสมในการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินสำหรับองค์กรของคุณ
  • บัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณอาจมีการสมัครใช้งาน Office เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปล่าสุด ในกรณีดังกล่าว ดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมใหม่เพื่อนำเข้าจดหมาย ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้ง Office ในพีซีหรือ Mac ของคุณด้วย Office 365 สำหรับธุรกิจ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เข้าถึงอีเมล Office 365 ของคุณโดยใช้ Outlook Web App

จากเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Office 365 ที่ http://login.microsoftonline.com และใช้ Outlook Web App เพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อของคุณ คลิก Outlook, ปฏิทิน หรือ บุคคล ที่ด้านบนสุดของหน้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook Web App ใน Office 365 ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน Outlook Web App สำหรับอีเมลและปฏิทิน

วิธีอื่นๆ ในการเข้าถึงอีเมล Office 365 ของคุณ

นอกเหนือจากการใช้ Microsoft Outlook Web App ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณผ่านทางเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอีเมลสำหรับเดสก์ท็อปเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ด้วย ไคลเอ็นต์สำหรับเดสก์ท็อปอาจมีฟีเจอร์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือมีเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น อีเมล และในบางครั้งอาจมีที่ติดต่อด้วย ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อโดยใช้ POP หรือ IMAP จะมีฟีเจอร์พื้นฐานอยู่

Outlook เวอร์ชัน Office บนเดสก์ท็อป

โปรแกรมอีเมลอื่น

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลของคุณในโปรแกรมอื่น เช่น Mac OS X Mail, Windows 8 Mail และ Thunderbird ให้ดูที่ การอ้างอิงการตั้งค่าโปรแกรมอีเมล

โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลของคุณโดยใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ให้ดูที่ การอ้างอิงการตั้งค่าโทรศัพท์และแท็บเล็ต

งานที่เกี่ยวข้อง

ส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีอีเมลอื่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business