การเริ่มต้นใช้งานการออกแบบเว็บไซต์สาธารณะด้วยโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

เว็บไซต์สาธารณะที่มากับการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business ของคุณ หลังจากเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นในแบบที่คุณต้องการให้เป็นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เพื่อใช้โดเมนของคุณได้ เช่น www.fourthcoffee.com คุณสามารถปรับแต่งไซต์โดยเลือกเทมเพลต เพิ่มข้อความและโลโก้ของคุณเอง และอื่นๆ ได้

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานกับไซต์ของคุณใน Office 365 บนบานหน้าต่าง การเริ่มต้นใช้งาน ให้คลิก เว็บไซต์สาธารณะ

เราจะแสดงวิธีเพื่อไปยังเครื่องมือออกแบบใน SharePoint Online เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ หลังจากที่ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วย Office 365แล้ว คุณสามารถเปลี่ยน URL เพื่อใช้โดเมนสาธารณะของคุณโดยไปที่ เว็บไซต์ > จัดการเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้ Office 365 มาระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจมีเว็บไซต์สาธารณะสองเว็บไซต์พร้อมบริการ คุณสามารถมีและใช้ได้ทั้งสองไซต์และสามารถแชร์กับสาธารณะได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงโดเมนแบบกำหนดเองของคุณกับไซต์เหล่านี้ได้เพียงครั้งละหนึ่งไซต์ เท่านั้น

ดูว่าคุณสามารถทำสิ่งใดได้บ้างด้วยเว็บไซต์ Office 365 สาธารณะของคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business