การซื้อการสมัครใช้งานหลังจากทดลองใช้ Office 365

หลังจากใช้งาน Office 365 รุ่นทดลองใช้ คุณสามารถซื้อการสมัครใช้งานหรือเลือกซื้อแผนหรือบริการอื่นก็ได้

  1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > สิทธิการใช้งาน
  2. บนหน้า สิทธิการใช้งาน ให้คลิกที่แผนทดลองใช้ที่คุณต้องการซื้อ
  3. บนหน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ให้คลิก ซื้อทันที แล้วทำตามคำแนะนำ

ถ้าแผนหรือบริการเพิ่มเติมมีพร้อมใช้งานสำหรับคุณ รายการดังกล่าวก็จะแสดงอยู่ภายใต้ ข้อเสนออื่นๆ

เคล็ดลับสำหรับการซื้อการสมัครใช้งานขณะอยู่ในช่วงทดลองใช้

  • สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ใช้ในช่วงทดลองใช้ ผู้ใช้จะถูกโอนไปยังการสมัครใช้งานใหม่ที่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก

ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานสำหรับแผนหรือบริการอื่น ซึ่งไม่เคยใช้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้มาก่อน คุณจะต้องกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้สำหรับการสมัครใช้งานใหม่หลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อ

  • ที่อยู่การใช้บริการ ที่อยู่บริษัทที่คุณใส่เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการทดลองใช้ คือค่าเริ่มต้นของที่อยู่การใช้บริการของคุณสำหรับการสมัครใช้งาน ที่อยู่นี้จะใช้ในการกำหนดภาษีและตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่ บนหน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ภายใต้ ที่อยู่การใช้บริการ ให้คลิก แก้ไข
  • คู่ค้าที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft ถ้าคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft เป็นผู้ช่วยคุณในการตัดสินใจซื้อ และคุณต้องการเชื่อมโยงการสมัครใช้งานของคุณกับคู่ค้าในการสั่งซื้อ บนหน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ภายใต้ ข้อมูลคู่ค้า ให้คลิก เพิ่ม
 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business