อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำให้ข้อมูลบัตรเครดิตของ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณทันสมัย เพื่อให้บริการของคุณดำเนินต่อไปโดยไม่มีสะดุด นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ถูกปฏิเสธและการสลับไปยังการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ด้วย

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

  1. ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน (หรือคลิก ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > การอนุญาตให้ใช้งาน หรือ ผู้ดูแลระบบ > จัดการและซื้อสิทธิการใช้งาน)
  2. บนหน้า การสมัครใช้งาน ให้คลิกชื่อการสมัครใช้งาน
  3. บนหน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ภายใต้ รายละเอียดการชำระเงิน ให้คลิก แก้ไข

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ แก้ไข การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุแล้วเมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตของคุณ คุณจำเป็นต้องต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ สำหรับ Office 365 Enterprise และ Office 365 Midsize Business หรือ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ สำหรับ Office 365 Small Business

  1. ในตัวช่วยสร้าง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน ในหน้า วิธีการชำระเงิน ให้เลือก บัตรที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป
  2. บนหน้า รายละเอียดการชำระเงิน ให้อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตที่มีการเปลี่ยนแปลง

 หมายเหตุ    ตัวเลือกในการอัปเดตรหัส CVV/CVN ของคุณจะไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้รหัสเมื่อทำการอัปเดตข้อมูลของหมายเลขบัตรที่มีอยู่

  1. คลิก ทำการสั่งซื้อ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตของคุณ

 สิ่งสำคัญ    ถ้าผู้ดูแลระบบรายอื่นในองค์กรของคุณเป็นผู้ซื้อการสมัครใช้งาน คุณจะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับการสมัครใช้งานได้ ถ้าบัตรเครดิตนั้นกำลังจะหมดอายุและผู้ดูแลระบบรายอื่นไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บริการเกิดการหยุดชะงักได้ด้วยการเพิ่มบัตรเครดิตใบอื่นสำหรับการสมัครใช้งาน

ถ้าคุณได้รับข้อความว่าบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ารายละเอียดบัตร เช่น หมายเลข วันหมดอายุ ชื่อบนบัตร และที่อยู่ รวมทั้งเมือง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ปรากฏตรงกับข้อมูลที่อยู่บนบัตรและใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ แก้ไขข้อมูลบัตรใน Office 365 ถ้าจำเป็น ถ้าคุณยังคงเห็นข้อความปฏิเสธ ให้ติดต่อธนาคารของคุณ

ต้องเปลี่ยนจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเป็นการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้หรือไม่

ถ้าคุณปรับการสมัครใช้งานของคุณเพื่อให้จำนวนการชำระเงินสูงขึ้น หรือถ้าเหตุผลเดิมที่คุณใช้สำหรับเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมากกว่าใบแจ้งหนี้หายไปแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณจากบัตรเครดิตเป็นใบแจ้งหนี้ได้ การเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินของคุณจะเกี่ยวข้องกับ การติดต่อฝ่ายสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับ Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business