จดหมาย ใน Outlook Web App

เมื่อคุณเปิด Outlook Web App สิ่งแรกที่คุณจะเห็นคือ กล่องจดหมายเข้าของคุณ นี่เป็นที่ที่ข้อความที่ส่งถึงคุณมาถึง และเป็นที่ที่คุณอาจใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านและตอบข้อความ

ในบทความนี้


คุณจะเห็นอะไรในจดหมาย

OWA_Mail

นี่เป็นที่ที่คุณจะพบข้อความของคุณ

 1. สร้างข้อความใหม่โดยการคลิก สร้าง จดหมายใหม่
 2. รายการโฟลเดอร์ รายการโฟลเดอร์รวมถึงโฟลเดอร์ต่างๆ ในกล่องจดหมายของคุณ ซึ่งอาจรวมโฟลเดอร์อื่นๆ เช่น รายการโปรด และโฟลเดอร์เก็บถาวร คุณสามารถยุบบานหน้าต่างนี้โดยการคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์ที่ด้านบนสุด คุณสามารถขยายและยุบโฟลเดอร์ในมุมมองนี้ได้โดยการคลิกที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ติดกับชื่อโฟลเดอร์
 3. หน้าต่าง ค้นหา พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหาที่นี่ เช่น ชื่อของคนที่คุณต้องการค้นหาข้อความ หรือข้อความที่คุณต้องการค้นหาเพื่อหาข้อความบางอย่าง
 4. รายการข้อความเป็นรายการของข้อความในโฟลเดอร์ปัจจุบัน แต่ละข้อมูลในมุมมองรายการมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น จำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่อยู่ในการสนทนา หรือมีสิ่งที่แนบมา ค่าสถานะ หรือประเภทที่สัมพันธ์กับข้อความใดๆ ในการสนทนาหรือไม่ การสนทนาอาจมีข้อความเดียวหรือหลายข้อความ เมื่อเลือกการสนทนาแล้ว คุณสามารถลบ เพิ่มค่าสถานะ หรือเพิ่มประเภทได้โดยการคลิกที่ไอคอน ที่ด้านบนสุดของมุมมองรายการเป็นตัวกรองที่คุณสามารถคลิกเพื่อค้นหาข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ที่มีชื่อของคุณในบรรทัด ถึง หรือ สำเนาถึง หรือที่ถูกตั้งค่าสถานะได้อย่างรวดเร็ว นอกจากตัวกรองแล้ว คุณจะเห็นชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณกำลังดูและมุมมองที่คุณเลือกไว้
 • บานหน้าต่างการอ่านเป็นที่ที่จะแสดงการสนทนาที่คุณเลือกไว้ คุณสามารถตอบกลับข้อความใดๆ ในการสนทนาโดยใช้ ตอบกลับ ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ส่งต่อ ที่ด้านบนสุดของข้อความเพื่อตอบกลับ
 1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบกลับข้อความที่คุณได้รับ โปรดดู การตอบกลับข้อความ และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ โปรดดู การพิมพ์ข้อความ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงข้อความ ให้ดู การตั้งค่าการแสดงผลสำหรับจดหมาย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างข้อความใหม่

เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ใหม่ จดหมายใหม่ ที่ด้านบนของรายการโฟลเดอร์ ฟอร์มข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างการอ่าน
 2. เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ คุณสามารถพิมพ์ชื่อของใครก็ได้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือในรายการที่อยู่ขององค์กร หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลในเขตข้อมูล ถึง หรือ สำเนาถึง ก็ได้ ครั้งแรกที่คุณใส่ชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง Outlook Web App จะค้นหาที่อยู่ของบุคคลนั้น และชื่อจะถูกเก็บเป็นแคชไว้เพื่อให้สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้นในครั้งต่อไป
 3. เพิ่มเรื่อง
 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความของคุณ ให้ดูที่ การจัดรูปแบบข้อความใน Outlook Web App
 5. เมื่อต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมา ให้คลิก แทรก แทรก แล้วคลิก สิ่งที่แนบมา ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการแนบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การทำงานกับสิ่งที่แนบมา
 6. เมื่อต้องการฝังรูปภาพในข้อความเพื่อให้ปรากฏขึ้นเองโดยที่ผู้รับไม่จำเป็นต้องเปิดรูปภาพนั้น ให้คลิก แทรก แทรก แล้วคลิก รูปภาพ และเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความของคุณ
 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และข้อความของคุณพร้อมที่จะส่งแล้ว ให้คลิก ส่ง ส่ง

การทำงานกับแบบร่าง

ถ้าคุณไม่สามารถเขียนข้อความให้เสร็จทันที หรือต้องการรอสักพักก่อนที่จะส่งข้อความ คุณสามารถออกจากข้อความและกลับมาภายหลังเพื่อเขียนข้อความนั้นให้เสร็จได้ Outlook Web App จะบันทึกข้อความของคุณขณะที่คุณสร้างข้อความและใส่เข้าไปในโฟลเดอร์แบบร่างของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งข้อความของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ค้นหาโฟลเดอร์ แบบร่าง ในรายการโฟลเดอร์แล้วคลิกที่ข้อความ
 2. คลิกที่ข้อความแบบร่างที่คุณกำลังทำอยู่เพื่อดูข้อความนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน
 3. คลิก แก้ไข ดำเนินการแก้ไขต่อ หรือถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการส่งข้อความแล้ว ให้คลิก ลบ ละทิ้ง
 4. ถ้าคุณยังต้องการส่งข้อความ ให้แก้ไขข้อความให้เสร็จแล้วคลิก ส่ง ส่ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณอ่านและสร้างข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน แต่นี่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเสมอไป บางครั้งคุณต้องการให้สามารถดูข้อความในหน้าต่างแยกต่างหากได้

เมื่อคุณกำลังเขียนข้อความใหม่หรือกำลังตอบหรือกำลังส่งต่อข้อความที่คุณได้รับ คุณสามารถแสดงข้อความในหน้าต่างใหม่โดยการคลิกที่ไอคอนป็อปเอาท์ ป็อปเอาท์ ที่มุมบนของข้อความได้

เมื่อต้องการเปิดข้อความที่คุณกำลังอ่านในหน้าต่างแยกต่างหาก ให้คลิกที่ไอคอนเมนูแบบขยาย เมนูแบบขยาย แล้วเลือก เปิดในหน้าต่างแยก

จดหมาย ทีละส่วน

รายการโฟลเดอร์

รายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์เริ่มต้นต่างๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับกล่องจดหมายทั้งหมด และโฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณสร้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในองค์กรของคุณ คุณยังอาจเห็นโฟลเดอร์ รายการโปรด และ เก็บถาวร ด้วย

รายการโฟลเดอร์ใน Outlook Web App

คุณสามารถปิดรายการโฟลเดอร์ได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายบั้งที่ด้านบนสุดของรายการ คลิกที่โฟลเดอร์ใดๆ ในรายการเพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้น

คุณสามารถคลิกขวาที่รายการใดๆ ในรายการโฟลเดอร์เพื่อดูเมนูของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่จะมีผลกับโฟลเดอร์ เช่น สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ลบโฟลเดอร์ที่มีอยู่ หรือล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ค้นหาและตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายใน

คุณจะพบหน้าต่างค้นหาและตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายในที่ด้านบนสุดของรายการข้อความ

การค้นหาและตัวกรองใน Outlook Web App

 • เมื่อต้องการค้นหา ให้คลิก ค้นหา และเริ่มพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหา รายการที่เสนอแนะจะปรากฏข้างล่าง และคุณสามารถคลิกที่รายการใดรายการหนึ่งเพื่อค้นหารายการนั้น หรือคุณสามารถระบุการค้นหาของคุณให้เสร็จสิ้น แล้วกด Enter เพื่อเริ่มค้นหา เมื่อต้องการล้างการค้นหาของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนที่ด้านขวาของหน้าต่างค้นหา
 • ตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายใน ได้แก่ ทั้งหมด, ยังไม่ได้อ่าน, ถึงฉัน และ ถูกตั้งค่าสถานะ เป็นวิธีเลือกสิ่งที่จะแสดงในรายการข้อความอย่างรวดเร็ว ดังนี้ ทั้งหมด จะแสดงข้อความทั้งหมด, ยังไม่ได้อ่าน จะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว, ถึงฉัน จะแสดงข้อความทั้งหมดที่มีชื่อของคุณในรายการ ถึง หรือ สำเนาถึง, ถูกตั้งค่าสถานะ จะแสดงข้อความทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าสถานะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา ให้ดู การค้นหาใน Outlook Web App

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

รายการข้อความ

รายการข้อความจะแสดงข้อความในโฟลเดอร์ปัจจุบัน คุณสามารถจัดการกับข้อความที่แสดงได้โดยการเลือกตัวกรองหรือใช้การค้นหา รายการข้อความมีเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถจัดการกับงานบางอย่างได้อย่างรวดเร็ว

 • โดยการเลือกไอคอนที่ด้านขวาของรายการข้อความ คุณสามารถลบข้อความหรือการสนทนา หรือเพิ่มค่าสถานะ ไอคอนอื่นจะแสดงข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา ความสำคัญของข้อความ (สูงหรือต่ำ) และจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่อยู่ในการสนทนา
 • โดยการคลิกขวาที่ข้อความ คุณสามารถเห็นเมนูของตัวเลือก เช่น ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น หรือสร้างกฎตามข้อความนั้น
 • โดยการคลิกที่รูปสามเหลี่ยมที่ด้านซ้ายของข้อความ คุณสามารถขยายการสนทนาเพื่อดูข้อความทั้งหมดในการสนทนานั้น
 • ใช้ป้ายชื่อที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อสลับระหว่างการดู บทสนทนาเรียงตามวัน และ รายการเรียงตามวันที่

รายการข้อความใน Outlook Web App

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างการอ่าน

บานหน้าต่างการอ่านเป็นที่ที่จะแสดงข้อความ คุณไม่เพียงแค่อ่านข้อความในบานหน้าต่างการอ่านได้เท่านั้น คุณยังสามารถตอบข้อความได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่

 • เลือก ตอบกลับ ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ส่งต่อ ที่ด้านบนสุดของข้อความเพื่อตอบข้อความ ข้อความว่างจะปรากฏในบานหน้าต่างการอ่านที่ด้านบนสุดของการสนทนา
 • ใช้ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว และ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน เพื่อเปลี่ยนสถานะการอ่านของข้อความ
 • ดูเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติมโดยการเลือกไอคอน เมนูแบบขยาย สำหรับเมนูแบบขยาย
 • บานหน้าต่างการอ่านจะอยู่กับที่และไม่สามารถย้ายหรือปิดได้ในเวอร์ชันปัจจุบัน

บานหน้าต่างการอ่านข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้ Outlook Web App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook Web App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน คุณอาจเห็นสิ่งที่แตกต่างจากรูปด้านบน

จดหมาย

ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ทำงานเหมือนกับเวลาที่คุณใช้ Outlook Web App บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป แต่บางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

แตะไอคอนการนำทาง การนำทาง ที่มุมด้านล่างเพื่อสลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน และบุคคล

เมื่อต้องการค้นหา ให้แตะที่ไอคอนค้นหา ค้นหา เมื่อต้องการอ่านข้อความแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะไอคอนการอ่าน ดูแบบเต็มหน้าจอ การแตะไอคอนเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม จะแสดงการเลือกเพิ่มเติม

แทนที่จะใช้การคลิกขวาเพื่อดูเมนูบนหน้าจอ ให้แตะค้างไว้ เมื่อต้องการเลือกหลายรายการในรายการข้อความ ให้ปัดนิ้วที่แต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกรายการ ให้ปัดนิ้วที่รายการนั้นอีกครั้ง

คุณสร้างรายการใหม่ได้โดยแตะไอคอนรายการใหม่ ใหม่ แตะที่ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เครื่องหมายบั้งด้านซ้าย เครื่องหมายบั้งคว่ำ เพื่อขยายหรือยุบส่วนของหน้าจอที่ไอคอนปรากฏอยู่

เมื่อต้องการไปยัง ตัวเลือก ขณะที่คุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะไอคอนเพิ่มเติม ต้วเลือกเพิ่มเติม แล้วแตะ ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวเลือกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดู OWA สำหรับ iPad และ OWA สำหรับ iPhone สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอป OWA สำหรับอุปกรณ์

แล้วถ้าฉันต้องการรู้รายละเอียดมากกว่านี้ล่ะ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business