การเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ให้ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

เมื่อต้องการใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองสำหรับเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณใน Office 365 เช่น www.fourthcoffee.com ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ fourthcoffee.com การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมไซต์ใช้ www.fourthcoffee.com เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 1. เตรียมเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้พร้อม
 2. เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้ใช้โดเมนของคุณ
 3. สร้างระเบียน DNS เพื่อชี้ URL ของโดเมนของคุณไปที่เว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณต้องการใช้โดเมนของคุณกับอีเมลและกับ Lync Online ห้ามทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในที่นี้ คุณจะต้องทำตามคำแนะนำนี้แทนเพื่อตั้งค่าสถานการณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนชื่อของไซต์ทีมของคุณเนื่องจาก คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไซต์ทีม ใน Office 365 ได้ชื่อไซต์ทีมของคุณจะยังคงเป็น ชื่อบริษัทของคุณ .sharepoint.com

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนที่ 2 ดูให้แน่ใจว่าได้ กำหนดเว็บไซต์สาธารณะของคุณเอง แล้ว เพื่อให้ลักษณะของไซต์เป็นแบบที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณทำขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้น ทุกคนจะสามารถมองเห็นเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้ใช้โดเมนของคุณ

 1. ใช้ตัวช่วยสร้าง เพิ่มโดเมน ใน Office 365 เพื่อ เพิ่มโดเมนของคุณไปยัง Office 365 โดยใช้โดเมนย่อย เช่น www.fourthcoffee.com ไม่ใช่โดเมนราก เช่น fourthcoffee.com (โปรดสังเกตว่า คุณสามารถเพิ่ม หรืออาจได้เพิ่มโดเมนรากไปแล้ว ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้กับที่อยู่อีเมลหรือ Lync ได้)
 2. ในขั้นตอนในตัวช่วยสร้างซึ่งคุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือก วัตถุประสงค์ของโดเมน (ซึ่งก็คือ บริการที่คุณต้องการจะใช้กับโดเมน) ให้เลือกเฉพาะ SharePoint Online เท่านั้น
 3. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ศูนย์การจัดการ SharePoint Online
 4. บนหน้า ศูนย์การจัดการ SharePoint Online ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างเว็บไซต์สาธารณะของคุณและบน Ribbon ให้คลิก โดเมนเว็บไซต์
 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ ในรายการดรอปดาวน์ URL ใหม่ ให้เลือกชื่อโดเมนที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป เช่น www.fourthcoffee.com

 หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน URL เว็บไซต์ SharePoint Online ของคุณกลับไปเป็นโดเมนเริ่มต้น ให้กลับไปยังหน้า ศูนย์การจัดการ SharePoint Online และใช้กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเลือกชื่อโดเมนแรก (เช่น contoso-public.sharepoint.com) จากรายการ

 1. คลิก ตกลง
 2. บน Ribbon ให้คลิก ข้อมูล DNS
 3. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูล DNS ให้เขียนหรือคัดลอกที่อยู่ของเป้าหมายที่สิ้นสุดใน sharepoint.com คุณจะใช้ข้อมูลนี้ในส่วนถัดไปเพื่อสร้างระเบียน DNS ที่ชี้ให้บุคคลไปยังเว็บไซต์ของคุณบน Office 365

ขั้นตอนที่ 3: สร้างระเบียน DNS เพื่อชี้ URL ของโดเมนของคุณไปที่เว็บไซต์สาธารณะของคุณ

ดูวิดีโอ (3:29)

สร้างระเบียนโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 2. สร้างระเบียน CNAME โดยใช้ค่าที่อยู่ในตารางต่อไปนี้

ในตารางด้านบนนี้

 • โดเมนย่อย คือโดเมนย่อยที่คุณเพิ่มไว้ เช่น www.fourthcoffee.com
 • name.sharepoint.com โดย name คือชื่อที่อยู่เป้าหมายที่คุณเพิ่งคัดลอกหรือเขียนในขั้นตอนที่ 8 ข้างต้น
ชื่อโฮสต์ ที่อยู่ชี้ไปยัง เวลาที่จะแสดงสด (TTL)
โดเมนย่อย name.sharepoint.com 1 ชั่วโมง

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างระเบียน CNAME ให้ดูที่ คำแนะนำทีละขั้นตอน สำหรับการสร้างระเบียน DNS ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างระเบียน CNAME และระเบียนนี้อัปเดตครอบคลุมทั้งระบบ DNS แล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น http://www.fourthcoffee.com) จะถูกนำทางไปที่เว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณ

 หมายเหตุ    โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีกว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผล แต่ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงเพื่ออัปเดตระเบียนที่คุณสร้างขึ้นผ่านระบบ DNS

.

สิ่งอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา

ขั้นตอนข้างบนนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถดูเว็บไซต์ของคุณได้เมื่อพวกเขาพิมพ์ ตัวอย่างเช่น www.contoso.com ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นไซต์ของคุณเมื่อพวกเขาพิมพ์เพียงแค่โดเมนราก contoso.com ให้ติดต่อผู้ให้บริการโฮสต์ DNS และสอบถามว่ามีบริการการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อนำทางการรับส่งข้อมูลจาก contoso.com ไปยัง www.contoso.com หรือไม่ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะนำเสนอบริการการเปลี่ยนเส้นทาง URL และคุณสามารถตรวจดูเอกสารประกอบของผู้ให้บริการเพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าได้

 
 
นำไปใช้กับ:
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ศูนย์การจัดการ SharePoint