การสร้างหรือแก้ไขผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลของ Office 365 Small Business คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้ได้ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับทุกคนในองค์กรของคุณที่ใช้บริการ Office 365 เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ สิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานจะถูกมอบหมายให้ผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องได้รับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งานได้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้โดยการแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขผู้ใช้

ในบทความนี้


สร้างผู้ใช้

เมื่อต้องการสร้างผู้ใช้ใหม่ในองค์กรของคุณให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม แล้วคลิก เพิ่ม เพิ่ม
 2. บนหน้า รายละเอียด ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้สมบูรณ์ เมื่อต้องการใส่ข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป
 3. บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายสิทธิ์ ให้คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ดูที่ การมอบหมายสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ
 4. ภายใต้ ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ ให้เลือกสถานที่ทำงานของผู้ใช้ แล้วคลิก ถัดไป
 5. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน คุณจะมีตัวเลือกที่จะไม่กำหนดสิทธิ์การสมัครใช้งานได้จากหน้านี้ เพียงแค่ล้างกล่องกาเครื่องหมายเมื่อไม่ต้องการกำหนดสิทธิ์

ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานให้เลือก คุณสามารถเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ปัจจุบันที่ไม่ต้องการใช้สิทธิ์แล้ว หรือลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นเพื่อจะได้นำสิทธิ์การใช้งานมาใช้ต่อไป

 1. บนหน้า ส่งผลลัพธ์ในอีเมล ให้เลือก ส่งอีเมล พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วคลิก สร้าง

คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้ทั้งหมดห้าที่อยู่

 1. ตรวจทานข้อมูลบนหน้า ผลลัพธ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น หรือคุณสามารถเลือกที่จะ สร้างผู้ใช้อื่น ได้

อาจใช้เวลาบ้างกว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะมีผลต่อหลายๆ บริการ

ถ้าองค์กรของคุณใช้มากกว่าหนึ่งโดเมน สิ่งที่คุณควรระวังเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้มีดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อหลักของผู้ใช้ (UPN) เหมือนกันข้ามโดเมนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีแรกที่คุณสร้างคือ geoff@contoso.onmicrosoft.com บัญชีผู้ใช้นั้นต้องใช้ส่วน "onmicrosoft" ของชื่อโดเมน จากนั้นคุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ geoff@contoso.com ได้
 • โดยคุณจะไม่สามารถสร้าง geoff@contoso.com ตามด้วย geoff@contoso.onmicrosoft.com ได้

แก้ไขผู้ใช้

คุณสามารถแก้ไขบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น

แก้ไขผู้ใช้หนึ่งคน

ใช้กระบวนงานนี้ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หนึ่งคน

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. บนหน้า ผู้ใช้ ให้คลิกที่ผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข
 3. คลิกแท็บ รายละเอียด, การตั้งค่า, สิทธิ์การใช้งาน หรือ ที่อยู่อีเมล ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำ
 4. แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แก้ไขผู้ใช้หลายคน

ขั้นตอนนี้ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หรือกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. บนหน้า ผู้ใช้ ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข
 3. บนหน้า รายละเอียด และ การตั้งค่า ให้แก้ไขข้อมูลตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก ถัดไป หรือคลิก ถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเหล่านั้น
 4. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ส่ง
 • ถ้าคุณไม่ได้ทำการแก้ไขการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่เดิม ให้คลิก รักษาการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน
 • เมื่อต้องการแทนที่การมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่เดิม ให้คลิก แทนที่การมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ได้จากรายการ
 • เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้กับการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่มไปยังการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ได้จากรายการ
 1. ตรวจดูข้อมูลบนหน้า ผลลัพธ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

อาจใช้เวลาบ้างกว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะมีผลต่อหลายๆ บริการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคน

เมื่อต้องการลบผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคน ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. บนหน้า ผู้ใช้ ให้คลิกที่ผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ ลบ
 3. ในข้อความยืนยัน ลบ ให้คลิก ใช่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบผู้ใช้และการคืนค่า ให้ดู ลบหรือคืนค่าผู้ใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business