มอบหมายหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก

ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพื่อใช้ Outlook, SharePoint Online, Lync Online และบริการอื่นๆ ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับการสมัครใช้งานของคุณจะมอบให้แก่ผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการแก้ไขบัญชีผู้ใช้

เมื่อมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ บริการที่มีสิทธิ์การใช้งานนั้นจะถูกตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ ดังนี้

 • Exchange Online: กล่องจดหมายจะถูกสร้างขึ้นให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
 • SharePoint Online : ผู้ใช้จะได้รับมอบหมายสิทธิ์แก้ไขเอกสารบนไซต์ทีมโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ฟีเจอร์ SharePoint Online ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานได้
 • Lync Online: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถเข้าร่วมในการประชุมแบบออนไลน์ได้
 • การสมัครใช้งาน Office 365 Small Business: ผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลด Office เวอร์ชันล่าสุดบนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่อง

 หมายเหตุ    ไม่ใช่บริการทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในทุกตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ สำหรับรายการของข้อจำกัดโปรดดู ข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Office 365 .

คุณต้องการทำสิ่งใด


คำนวณจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการค้นหาจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ผู้ดูแลระบบ แล้วถ้าคุณเห็น ให้คลิก ซ่อนประสบการณ์เริ่มต้นใช้งาน ที่ตรงกลางของหน้า คุณจะเห็น จัดการการตั้งค่าองค์กรของคุณ ที่ด้านบนของหน้า
 2. ภายใต้ สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถดูจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่พร้อมใช้งานจากจำนวนที่คุณซื้อแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี 10 สิทธิ์การใช้งานและได้มอบหมายแล้ว 4 รายการ ข้อความจะแสดงว่า 6 จาก 10 ที่พร้อมใช้งาน

มอบหมายหรือเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งรายออก

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > เพิ่มผู้ใช้ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และอื่นๆ
 2. เลือกกล่องสำหรับชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก
 3. คลิก แก้ไขแก้ไข > สิทธิ์การใช้งาน
 4. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องสำหรับสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก
 5. คลิก บันทึก
 6. ถ้าคุณได้เอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้แล้วและต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้อื่น ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้

 ข้อควรระวัง    เมื่อคุณเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้นสำหรับบริการนั้นจะถูกลบออก และหลังจากช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันผ่านไปจะไม่สามารถกู้คืนได้ ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Exchange Online ออกจากผู้ใช้ กล่องจดหมายของผู้ใช้คนนั้นจะถูกลบ กล่องจดหมายสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน โดยการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ให้แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายนั้นใหม่ หลังจาก 30 วัน กล่องจดหมายและเนื้อหาของกล่องจดหมายจะถูกลบถาวร สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อทำการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน โปรดดูที่ มอบหมายสิทธิ์การใช้งานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสิทธิ์การใช้งานของคุณ .

มอบหมายหรือเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายรายออกในครั้งเดียว

เพิ่มหรือแทนที่สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > เพิ่มผู้ใช้ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และอื่นๆ
 2. เลือกกล่องสำหรับชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก
 3. คลิก แก้ไขแก้ไข
 4. บนหน้า รายละเอียด และ การตั้งค่า ให้คลิก ถัดไป
 5. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก แทนที่การมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน หรือ เพิ่มไปยังการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องสำหรับสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยน
 6. คลิก ส่ง > เสร็จสิ้น
 7. ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากชุดของผู้ใช้แล้ว และต้องการมอบหมายสิทธิ์เหล่านั้นไปยังผู้ใช้อื่น ให้ทำซ้ำกระบวนการนี้

 ข้อควรระวัง    เมื่อคุณเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้นสำหรับบริการนั้นจะถูกลบออก และหลังจากช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันผ่านไปจะไม่สามารถกู้คืนได้ ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Exchange Online ออกจากผู้ใช้ กล่องจดหมายของผู้ใช้คนนั้นจะถูกลบ กล่องจดหมายสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน โดยการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ให้แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายนั้นใหม่ หลังจาก 30 วัน กล่องจดหมายและเนื้อหาของกล่องจดหมายจะถูกลบถาวร สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อทำการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน โปรดดูที่ มอบหมายสิทธิ์การใช้งานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสิทธิ์การใช้งานของคุณ .

สิทธิ์การใช้งานสำหรับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้

คุณไม่จำเป็นต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับกล่องจดหมายทรัพยากร กล่องจดหมายห้อง และกล่องจดหมายที่แชร์ ยกเว้นเมื่อกล่องจดหมายเหล่านั้นใช้งานเกินโควตาที่เก็บข้อมูล 10 กิกะไบต์ (GB)

 หมายเหตุ    ถ้ากล่องจดหมายทรัพยากร กล่องจดหมายห้อง หรือกล่องจดหมายที่แชร์ของคุณใช้เกินโควตาที่กำหนดไว้ 10 กิกะไบต์และคุณไม่ได้มอบหมายสิทธิ์การใช้งานไว้ หนึ่งเดือนหลังจากนั้นกล่องจดหมายที่แชร์จะถูกล็อก คุณสามารถหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานได้โดยใช้การเก็บถาวรเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการใช้เกินโควตา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้ โปรดดูที่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business