มอบหมายหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก หรือดูรายการของผู้ใช้ที่ยังไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพื่อใช้ Outlook, SharePoint Online, Lync Online และบริการอื่นๆ ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้ของ Office 365 Enterprise หรือ Office 365 Midsize Business คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์การใช้งานได้อย่างง่ายดายให้แก่ผู้ใช้ใหม่เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือให้แก่ผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วได้

เมื่อคุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ บริการที่มีสิทธิ์การใช้งานจะถูกกำหนดไว้ให้ผู้ใช้นั้น ดังนี้

 • สำหรับ กล่องจดหมายจะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
 • สำหรับ สิทธิ์แก้ไขในไซต์ทีม SharePoint Online เริ่มต้นจะถูกมอบหมายให้แก่ผู้ใช้
 • สำหรับ ผู้ใช้จะมีสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานนั้นโดยอัตโนมัติ
 • สำหรับ ผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลด Office เวอร์ชันล่าสุดบนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่อง

 หมายเหตุ    บางบริการเท่านั้นที่มีให้ใช้งานในทุกตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ สำหรับรายการของข้อจำกัดโปรดดู ข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Office 365 .

คุณต้องการทำสิ่งใด


คำนวณจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการค้นหาจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ผู้ดูแลระบบ > การอนุญาตให้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน
 2. ตรวจสอบคอลัมน์ ถูกต้องหมดอายุแล้ว และ มอบหมายแล้ว สำหรับการสมัครใช้งานของคุณ เมื่อต้องการคำนวณจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องที่ยังพร้อมใช้งานอยู่ ให้ลบจำนวนของสิทธิ์การใช้งาน ที่มอบหมาย ออกจากสิทธิ์การใช้งาน ถูกต้อง

มอบหมายหรือเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งรายออก

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. เลือกกล่องสำหรับชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก
 3. คลิก แก้ไขแก้ไข > สิทธิ์การใช้งาน
 4. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องสำหรับสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก
 5. คลิก บันทึก
 6. ถ้าคุณได้เอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้แล้วและต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้อื่น ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้

 ข้อควรระวัง    เมื่อคุณเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้นสำหรับบริการนั้นจะถูกลบออก และหลังจากช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันผ่านไปจะไม่สามารถกู้คืนได้ ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Exchange Online ออกจากผู้ใช้ กล่องจดหมายของผู้ใช้คนนั้นจะถูกลบ กล่องจดหมายสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน โดยการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ให้แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายนั้นใหม่ หลังจาก 30 วัน กล่องจดหมายและเนื้อหาของกล่องจดหมายจะถูกลบถาวร สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อทำการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน โปรดดูที่ มอบหมายสิทธิ์การใช้งานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสิทธิ์การใช้งานของคุณ

มอบหมายหรือเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายรายออกในครั้งเดียว

เพิ่มหรือแทนที่สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคน

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. เลือกกล่องสำหรับชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก
 3. คลิก แก้ไขแก้ไข
 4. บนหน้า รายละเอียด และ การตั้งค่า ให้คลิก ถัดไป
 5. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก แทนที่การมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน หรือ เพิ่มไปยังการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องสำหรับสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยน
 6. คลิก ส่ง > เสร็จสิ้น

 ข้อควรระวัง    เมื่อคุณเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้นสำหรับบริการนั้นจะถูกลบออก และหลังจากช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันผ่านไปจะไม่สามารถกู้คืนได้ ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Exchange Online ออกจากผู้ใช้ กล่องจดหมายของผู้ใช้คนนั้นจะถูกลบ กล่องจดหมายสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน โดยการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ให้แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายนั้นใหม่ หลังจาก 30 วัน กล่องจดหมายและเนื้อหาของกล่องจดหมายจะถูกลบถาวร สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อทำการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน โปรดดูที่ มอบหมายสิทธิ์การใช้งานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสิทธิ์การใช้งานของคุณ

ดูรายการผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อต้องการดูรายการของผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานใดๆ บนหน้า ผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง เลือกลูกศรลง และ ในรายการของมุมมองต่างๆ ให้เลือก ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน จากนั้นคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้เหล่านี้ได้ทีละสิทธิ์ หรือคราวละมากๆ ได้โดยใช้คำแนะนำในบทความนี้

สิทธิ์การใช้งานสำหรับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้

คุณไม่จำเป็นต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับกล่องจดหมายทรัพยากร กล่องจดหมายห้อง และกล่องจดหมายที่แชร์ ยกเว้นเมื่อกล่องจดหมายเหล่านั้นใช้งานเกินโควตาที่เก็บข้อมูล 10 กิกะไบต์ (GB)

 หมายเหตุ    ถ้ากล่องจดหมายทรัพยากร กล่องจดหมายห้อง หรือกล่องจดหมายที่แชร์ของคุณใช้เกินโควตาที่กำหนดไว้ 10 กิกะไบต์และคุณไม่ได้มอบหมายสิทธิ์การใช้งานไว้ หนึ่งเดือนหลังจากนั้นกล่องจดหมายที่แชร์จะถูกล็อก คุณสามารถหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานได้โดยใช้การเก็บถาวรเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการใช้เกินโควตา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้ โปรดดูที่

ใครบ้างที่สามารถมอบหมายสิทธิ์ได้

ผู้ดูแลระบบประเภทต่างๆ สามารถทำงานกับสิทธิ์การใช้งานได้ในวิธีที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของตัวเลือกทั่วไป สำหรับรายการของบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบทั้งหมด โปรดดูที่ การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

บทบาทผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน เอาสิทธิ์การใช้งานออก ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ลบผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน ไม่ได้ ไม่ได้ ใช่ ไม่ได้
ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้ ใช่ ใช่ ไม่ได้ ใช่
ผู้ดูแลระบบบริการ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
ผู้ดูแลรหัสผ่าน ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business