การติดประกาศบางสิ่งบางอย่างถึงทุกคน

คุณสามารถเริ่มการสนทนากับคนที่อยู่ในองค์กรของคุณ ด้วยการโพสต์บนตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจะคล้ายกับบล็อกสาธารณะหรือ " Microblog " ใครก็ตามที่เห็นโพสต์ของคุณก็สามารถตอบกลับได้ ผู้ที่กำลังติดตามคุณจะเห็นโพสต์ของคุณในมุมมอง ติดตาม เช่นเดียวกับในมุมมอง ทุกคน ของพวกเขา บุคคลที่ไม่ได้ติดตามคุณในขณะนี้จะเห็นโพสต์ของคุณเฉพาะในมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

มุมมองตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

ถ้าคุณต้องการแชร์โพสต์กับกลุ่มบุคคลไม่กี่คน คุณสามารถโพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม แทนที่จะเป็น ตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

 หมายเหตุ    องค์กรของคุณอาจปรับแต่งหรือจำกัดฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในบทความนี้

  1. คลิก ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร ที่ด้านบนสุดของหน้า
  2. คลิกในกล่องข้อความ แชร์กับทุกคน แล้วเริ่มพิมพ์
    การเพิ่มโพสต์ใหม่ไปยังตัวดึงข้อมูลสาธารณะ
  3. เพิ่มฟีเจอร์อื่นๆ ลงในโพสต์ของคุณ เช่น แท็ก ลิงก์ วิดีโอ เอกสาร กล่าวถึง และรูปภาพ
  4. คลิก ติดประกาศ

ตอบกลับโพสต์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

เมื่อต้องการตอบกลับไปยังโพสต์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารให้คลิกลิงก์ ตอบกลับ ที่อยู่ใต้โพสต์นั้น แล้วเริ่มพิมพ์ในกล่องข้อความ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ในการตอบกลับโพสต์เหมือนกับที่คุณทำในโพสต์การสนทนาใหม่ เช่น แท็ก ลิงก์ วิดีโอ เอกสาร กล่าวถึง และรูปภาพ

ให้สังเกตรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับการตอบกลับโพสต์

  • คุณสามารถตอบกลับเฉพาะโพสต์ที่เริ่มต้นการสนทนาเท่านั้น โดยไม่สามารถตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับอื่นๆ ได้
  • คุณสามารถตอบกลับไปยังโพสต์ที่คุณเห็นในมุมมอง กำลังติดตาม หรือมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ ในมุมมอง ติดตาม คุณจะเห็นเฉพาะการสนทนาที่เริ่มโดยบุคคลที่คุณกำลังติดตาม ในมุมมอง ทุกคน คุณจะเห็นการสนทนาที่ใครก็ตามในองค์กรของคุณอาจเริ่มไว้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่คุณกำลังติดตามอยู่ด้วย
  • การสนทนาบางเรื่องจะ "ถูกล็อก" และไม่อนุญาตให้มีข้อความตอบกลับเพิ่มเติมได้
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business, เว็บไซต์ SharePoint Online