สร้างไซต์

เมื่อคุณมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ คุณจะสามารถสร้างไซต์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น

 1. ที่ด้านบนสุดของไซต์ ให้คลิก ไซต์
 2. บนหน้า ไซต์ ให้คลิก ไซต์ใหม่
  ไซต์ใหม่
 3. ในกล่องโต้ตอบ เริ่มไซต์ใหม่ ให้ตั้งชื่อไซต์ของคุณ แล้วคลิก สร้าง


 หมายเหตุ 

 • ในครั้งแรกที่คุณคลิก ไซต์ คุณจะเห็นหน้าจอการตั้งค่าไซต์และคำแนะนำบางอย่างขณะที่มีการตั้งค่าไซต์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจต้องรอสักครู่แล้วจึงคลิก ไซต์ อีกครั้งก่อนดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไซต์ของคุณมีการตั้งค่าไว้อย่างไร ลิงก์ ไซต์ใหม่ สามารถสร้างไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ย่อย และคุณอาจเลือกส่วนของที่อยู่ที่สร้างไซต์ขึ้นมาได้

ไซต์ของคุณจะถูกสร้างในตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และไซต์จะปรากฏอยู่ร่วมกับไซต์ต่างๆ ที่คุณกำลังติดตามอยู่ ไซต์ของคุณจะไม่ได้สืบทอดการตั้งค่าสิทธิ์หรือการนำทางจากไซต์อื่นๆ เมื่อไซต์ของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วในตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มเอกสารและใช้ส่วนเริ่มต้นใช้งานเพื่อแชร์ไซต์ของคุณกับผู้อื่น เปลี่ยนลักษณะ เพิ่มแอปลงในไซต์ และอื่นๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้


สร้างไซต์ย่อย

ถ้าคุณต้องการสร้างไซต์ในการจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทีมหรือโครงการที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยได้จากไซต์ทีมหรือโครงการนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบล็อกของทีมเป็นไซต์ย่อยของไซต์ทีมของคุณ

ก่อนที่จะสร้างไซต์ย่อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ของคุณซึ่งคุณต้องการสร้างไซต์ย่อยใหม่ เมื่อต้องการสร้างไซต์ย่อย คุณต้องมีสิทธิ์ที่เทียบเท่ากับกลุ่ม นักออกแบบ บนไซต์นั้นเป็นอย่างน้อย เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อย คุณสามารถเลือกได้จากเทมเพลตไซต์ที่หลากหลาย เช่น บล็อก ไซต์ชุมชน หรือไซต์โครงการ

 1. คลิก การตั้งค่า ปุ่ม ตัวเลือก > เนื้อหาของไซต์
 2. บนหน้า เนื้อหาของไซต์ ให้คลิก ไซต์ย่อยใหม่

   หมายเหตุ    ถ้าลิงก์ ไซต์ย่อยใหม่ ไม่ปรากฏบนหน้า เนื้อหาของไซต์ แสดงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างไซต์ย่อย

 3. พิมพ์ ชื่อเรื่อง และ ชื่อ URL ของไซต์ แล้วเลือกเทมเพลต ถ้าคุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และการตั้งค่าการนำทางสำหรับไซต์บนหน้านี้ได้ด้วย
 4. เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นดูเหมาะสมแล้ว ให้คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บทนำสู่ไซต์ หน้า และไซต์คอลเลกชัน

ไซต์ คือ กลุ่มของเว็บเพจและแอปที่เกี่ยวข้องกันซึ่งทีมของคุณสามารถใช้ทำงานกับโครงการและแชร์ข้อมูลได้ คุณสามารถจัดระเบียบหน้าและไซต์ย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทีม กลุ่ม หรือตำแหน่งที่ตั้งเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ไซต์เดียวได้ เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อย (หรือไซต์คอลเลกชัน) คุณสามารถเลือกได้จากเทมเพลตไซต์ต่างๆ เพื่อสร้างไซต์อย่างรวดเร็ว

โดยทั่วไป คำศัพท์อย่างเช่น ไซต์ เว็บไซต์ หน้า และเว็บเพจมักถูกใช้แทนกัน ใน SharePoint คำว่า ไซต์ และ หน้า จะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่า ไซต์ มักใช้กล่าวถึงตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการทำงานร่วมกันของกลุ่มหรือการแชร์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น เทมเพลตไซต์ทั่วไปจะประกอบด้วยไซต์ทีม บล็อก และศูนย์เอกสาร หน้าบนไซต์จะได้รับการออกแบบให้มี Web Part ต่างๆ และไม่มีองค์ประกอบการนำทางของตนเอง

การจัดกลุ่มไซต์ หน้า และไซต์ระดับบนสุดจะเรียกว่าไซต์คอลเลกชัน ไซต์ระดับบนสุด คือไซต์ที่อยู่บนสุดในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน และต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันในการจัดการ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตำแหน่งใดในลำดับชั้นของไซต์ ไซต์ที่อยู่ในระดับสูงกว่าจะเรียกว่าไซต์แม่ ในขณะที่ไซต์ในระดับต่ำกว่าจะเรียกว่าไซต์ย่อย หรือไซต์ลูก ภายใต้ไซต์ระดับบนสุด คุณสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาของคุณเป็นไซต์ย่อยหลายๆ ไซต์ และจากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบเป็นไซต์ย่อยที่อยู่ในระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ

ตัวอย่างเช่น

ลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน

การที่คุณจะสามารถสร้างไซต์และหน้าได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการที่องค์กรของคุณได้กำหนดค่าสิทธิ์สำหรับไซต์ บางองค์กรจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถสร้างไซต์ หรือเมื่อใดและที่ใดที่จะสร้างไซต์ได้ ในขณะที่องค์กรอื่นอาจให้อิสระแก่ผู้ใช้มากกว่าในการสร้างไซต์เมื่อจำเป็น

คุณจะต้องมีสิทธิ์ที่เทียบเท่ากับกลุ่ม สมาชิก ของไซต์เป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถสร้างไซต์ย่อยหรือหน้าบนไซต์นั้นได้ ทั้งนี้ไซต์ของคุณอาจถูกกำหนดค่าให้จำเป็นต้องใช้สิทธิ์อื่นๆ อีก ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณ

แม้ว่าไซต์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากหน้า ไซต์ จะไม่ได้สืบทอดลักษณะที่ปรากฏ สิทธิ์ และการนำทางของไซต์แม่ แต่ไซต์ย่อยใหม่จะสืบทอดการตั้งค่าเหล่านี้จากไซต์แม่ของตนตามค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น แถบลิงก์บนสุดจะประกอบด้วยชุดของชื่อไซต์แบบไฮเปอร์ลิงก์อยู่ที่ด้านบน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำทางไซต์ คุณสามารถอนุญาตให้ไซต์ย่อยใหม่ของคุณสืบทอดลักษณะการทำงานของแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่ ระบุลิงก์ชุดอื่น หรือเอาแถบนี้ออกจากด้านบนของไซต์ย่อยของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าต้องการให้ลิงก์ไปยังไซต์ใหม่ของคุณปรากฏอยู่ในองค์ประกอบการนำทางของไซต์แม่หรือไม่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business