วิดีโอ: มีอะไรใหม่ใน Lync 2013

Lync 2013 ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูวิดีโอสั้นๆ นี้ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้งานข้อความโต้ตอบแบบทันที การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และการประชุมจาก Lync รูปแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งในระหว่างการเดินทางและจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูบทความวิธีใช้ มีอะไรใหม่ใน Lync