แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมใน Lync

คุณสามารถแสดงทั้งเดสก์ท็อปของคุณหรือเฉพาะโปรแกรมกับทุกคนในการประชุม การโทรผ่าน Lync หรือการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ได้

โปรดจำไว้ว่า คุณจำเป็นต้องเป็นผู้นำเสนอในการประชุม Lync จึงจะแชร์หน้าจอของคุณได้ ถ้าตัวเลือกเป็นสีเทา ให้ขอ สิทธิ์ผู้นำเสนอ (คลิกไอคอน บุคคล ที่ด้านล่างของหน้าต่างการประชุม แล้วคลิกขวาที่ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม แล้วคลิก ทำให้เป็นผู้นำเสนอ) จากผู้นำเสนอคนใดคนหนึ่ง

 • แชร์เดสก์ท็อปของคุณ เมื่อคุณจำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างโปรแกรมจำนวนมาก หรือทำงานกับไฟล์จากโปรแกรมต่างๆ
 • แชร์โปรแกรม เมื่อคุณต้องการนำเสนอโปรแกรมหรือไฟล์บางอย่าง และไม่ต้องการให้ใครเห็นสิ่งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณ

 1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา ให้ชี้ไปที่ไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ)

ตัวเลือกต่างๆ บนแท็บ นำเสนอ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการแชร์เนื้อหาบนเดสก์ท็อป ให้คลิก เดสก์ท็อป

 สิ่งสำคัญ    เมื่อแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ทุกคนในการประชุมจะเห็นโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนต่างๆ ของคุณ ถ้าคุณมีข้อมูลหรือไฟล์ที่เป็นความลับที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น ให้ปิดข้อมูลหรือไฟล์นั้น หรือใช้การแชร์โปรแกรมแทน

 • เมื่อต้องการแชร์โปรแกรมหรือไฟล์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ให้คลิก โปรแกรม แล้วเลือกโปรแกรมหรือไฟล์นั้นๆ
 1. บนแถบเครื่องมือการแชร์ ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกใดๆ เหล่านี้
 • คลิก หยุดการนำเสนอ เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณเสร็จแล้ว
 • คลิก ให้การควบคุม เพื่อแชร์การควบคุมเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณกับผู้เข้าร่วม สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ให้การควบคุมและควบคุมเซสชันการแชร์

สกรีนช็อตของแถบเครื่องมือการแชร์

 • คลิกหมุดสีน้ำเงินเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือและเพื่อให้ได้พื้นที่ว่างเพิ่มเติม เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนแถบเครื่องมือ ให้เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อแถบเครื่องมือการแชร์ปรากฏขึ้น ให้ใช้ตัวควบคุมใดๆ ที่คุณต้องการ หรือคลิกที่หมุดอีกครั้งเพื่อทำให้แถบเครื่องมือปรากฏให้เห็น

 หมายเหตุ    ขณะที่คุณกำลังแชร์ สถานะ Lync ของคุณจะเปลี่ยนเป็น กำลังนำเสนอ และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือโทรศัพท์

ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอ คุณต้องให้ สิทธิ์ผู้นำเสนอ (คลิกไอคอน บุคคล ที่ด้านล่างของหน้าต่างการประชุม แล้วคลิกขวาที่ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม แล้วคลิก ทำให้เป็นผู้นำเสนอ) แก่พวกเขา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นใช้ตัวควบคุมได้ ถ้าผู้เข้าร่วมดังกล่าวไม่ใช้ Lync พวกเขายังคงสามารถใช้ Lync Web App เพื่อนำเสนอได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แชร์เดสก์ท็อปและโปรแกรมของคุณจาก Lync Web App

แชร์หน้าจอหลัก หน้าจอรอง หรือจอภาพทั้งหมด

ถ้าคุณมีจอภาพมากกว่าหนึ่งจอภาพ จอภาพเหล่านั้นจะแสดงบนแท็บ นำเสนอ และคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์จอภาพใด เมื่อคุณแชร์ จอภาพทั้งหมด แถบเครื่องมือการแชร์จะเปิดขึ้นบนจอภาพหลัก

สกรีนช็อตของแท็บ นำเสนอ ที่แสดงจอภาพหลัก จอภาพรอง และจอภาพทั้งหมด

ให้การควบคุมและเรียกคืนการควบคุมเซสชันการแชร์

ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นสามารถแก้ไขไฟล์ ช่วยคุณนำเสนอ หรือสาธิตอะไรบางอย่าง คุณสามารถให้สิทธิ์ในการควบคุมกับบุคคลนั้นได้ คุณทั้งสองคนจะสามารถควบคุมการแชร์ และคุณสามารถเรียกคืนการควบคุมนี้ได้ตลอดเวลา

 1. บนแถบเครื่องมือการแชร์ ให้คลิก ให้การควบคุม
 2. เลือกชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้การควบคุม

Lync จะส่งการแจ้งให้ทราบไปยังบุคคลนั้น เพื่อให้รู้ว่าคุณได้แชร์การควบคุม

 1. เมื่อต้องการเรียกคืนการควบคุม ให้คลิก ให้การควบคุม อีกครั้ง จากนั้นคลิก เรียกคืนการควบคุม

 เคล็ดลับ    คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นควบคุมเซสชันการแชร์ของคุณเมื่อใดก็ได้โดยอัตโนมัติ โดยคลิก ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือการแชร์ เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกนี้เฉพาะในการประชุมขนาดเล็กที่ไม่เป็นทางการ เมื่อต้องการเรียกคืนการอนุญาตโดยอัตโนมัตินี้ ให้คลิก ให้การควบคุม และล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business