เลือกประเทศที่จำหน่ายของคุณ:

เปรียบเทียบตัวเลือกของ Lync

Lync Server
2013
Lync Online
แผน 1
Lync Online
แผน 2
ราคานี้ไม่รวมภาษี {LyncOP1Buy|price}/ผู้ใช้ 1 รายต่อเดือน {LyncOP2Buy|price}/ผู้ใช้ 1 รายต่อเดือน
ความสามารถใหม่ ทดลองใช้ ซื้อ ซื้อ
การใช้งานสถานะแบบสมบูรณ์, IM (1:1 และแบบหลายฝ่าย), การทำงานร่วมกับ Microsoft Office
การรวม Cloud IM/P สาธารณะกับ Windows Live
การเชื่อมต่อ Skype
การสนทนาแบบถาวร
การโทรระหว่าง Lync กับ Lync (เสียงและวิดีโอความละเอียดสูง, 1:1)
Skill Search (ต้องการ SharePoint Server)
การแชร์เดสก์ท็อป แอปพลิเคชัน และไวท์บอร์ด
การแชร์เสียง/วิดีโอ/เนื้อหาแบบหลายฝ่าย (3+) (ตามกำหนดการหรือแบบทันที)
การควบคุมการประชุม (ผู้จัด, การใช้งานล็อบบี้, เข้าร่วมจาก)
เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกระหว่างการประชุมด้วยการแชร์ OneNote
การประชุมทางเสียง Lync
ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงจากภายนอกได้
วิดีโอแบบหลายฝ่ายของ Lync
ฟังก์ชันการใช้งาน Enterprise Voice (รวมถึงการติดตามการโทรที่ประสงค์ร้าย, สายด่วน 911, การพักสาย)
ไคลเอ็นต์ Lync Mobile
Lync Web App
ความสามารถใหม่ ทดลองใช้ ซื้อ ซื้อ
{LyncOP1Buy|price}/ผู้ใช้ 1 รายต่อเดือน {LyncOP2Buy|price}/ผู้ใช้ 1 รายต่อเดือน
Lync Server
2013
Lync Online
แผน 1
Lync Online
แผน 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|นักพัฒนา