การโทรด้วยเสียงและรับสายผ่าน Lync

คุณสามารถโทรและรับสายได้โดยใช้ Lync เหมือนกับการใช้โทรศัพท์ในรูปแบบดั้งเดิม ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้คือลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณและไมโครโฟนหรือชุดหูฟังที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

โทรออก

  1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ค้นหาที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่องค้นหา
  2. ชี้ไปยังรายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นแล้วคลิกไอคอนโทรศัพท์
  3. เมื่อรับสายแล้ว ให้ใช้ตัวควบคุมเสียงเพื่อปิดเสียง เปิดเสียง และอื่นๆ สำหรับรายละเอียด ให้ดูในส่วนถัดไป

ตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

ชี้ไปที่ไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าต่างสนทนาเพื่อเข้าถึงตัวควบคุม แล้วเลือกทำได้ดังนี้

  • เมื่อต้องการพักสาย ให้คลิก พักสาย
  • ถ้าต้องการปิดเสียงของคุณ ให้คลิก ปิดเสียง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงของคุณ ให้คลิก อุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้

สกรีนช็อตของตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

รับสาย

เมื่อมีผู้โทรหาคุณ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกที่ใดก็ได้บนพื้นที่รูปภาพ
  • เมื่อต้องการตอบกลับด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีแทนเสียง ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ตอบทาง IM
  • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทร ให้คลิก ละเว้น
  • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทรและหลีกเลี่ยงสายเรียกเข้าอื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ตั้งเป็นห้ามรบกวน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business