คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Lync

บทความนี้มีคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Lync

ในบทความนี้


คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Lync

ฉันจะตั้งค่าการแสดงผลของฉันเพื่อให้ Lync ปรากฏบนแถบงานเป็นค่าเริ่มต้น แทนการใช้พื้นที่หน้าจอของฉันได้อย่างไร

 1. จากหน้าต่างหลักของ Lync ให้เลือก ตัวเลือก > ส่วนบุคคล
 2. ยกเลิกการเลือกกล่องที่มีป้ายชื่อ แสดง Lync ในการทำงานเบื้องหน้าเมื่อเริ่มทำงาน ครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ ไอคอน Lync จะปรากฏบนแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณจะต้องเลือกไอคอนดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าต่างหลักของ Lync

มีวิธีใดที่จะทำให้ Lync ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกๆ ครั้งที่ฉันเข้าสู่ระบบ Windows

 1. จากหน้าต่างหลักของ Lync ให้เลือก ตัวเลือก > ส่วนบุคคล
 2. ยกเลิกการเลือกกล่องที่มีป้ายชื่อ เริ่ม Lync โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Windows ครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ ถ้าคุณต้องการใช้ Lync คุณจะต้องเลือก Lync จากเมนู เริ่ม

คำถามเกี่ยวกับที่ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายในลงไปในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้คลิก เพิ่มที่ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของฉัน
 3. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อบุคคล นามแฝงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ในขณะที่คุณพิมพ์ รายชื่อบุคคลที่ตรงกับคำที่คุณค้นหาจะแสดงขึ้นมา
 4. ให้เลื่อนดูรายการของผลการค้นหาที่ส่งกลับมา จนกระทั่งคุณพบบุคคลที่ต้องการเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ คลิกขวาที่รายการค้นหาของบุคคล แล้วคลิก เพิ่มรายการที่ติดต่อ
 5. เลือกกลุ่มจากรายการเพื่อเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงไป

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อจากภายนอกบริษัทของฉันในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้คลิก เพิ่มที่ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของฉัน
 3. ในเมนูดรอปดาวน์ที่สอง ให้คลิกบริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Lync, MSN, Yahoo, AIM) ซึ่งที่ติดต่อใหม่ของคุณจะใช้ ในกรณีที่คุณทราบ มิฉะนั้น ให้คลิก อื่นๆ
 4. ในช่องค้นหาของ เพิ่มที่ติดต่อ [ชนิดบริการ] ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อ
 5. เลือกกลุ่มและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับที่ติดต่อใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ฉันจะค้นหาที่ติดต่อภายในองค์กรได้อย่างไร

 • ในช่องที่ติดต่อบนหน้าต่างหลักของ Lync ให้พิมพ์ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณกำลังค้นหา

ฉันจะบล็อกที่ติดต่อเพื่อไม่ให้เข้าถึงฉันโดยผ่านทาง Lync ได้อย่างไร

แม้ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะแสดงให้กับที่ติดต่อที่ถูกบล็อก แต่บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถติดต่อคุณผ่านทาง Lync ได้ เมื่อต้องการบล็อกที่ติดต่อใน Lync ให้ทำดังนี้

 • คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จากนั้นคลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

ฉันจะแสดงเฉพาะที่ติดต่อที่ออนไลน์อยู่ได้หรือไม่

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาที่ติดต่อที่ออฟไลน์ออกจากรายการที่ติดต่อของคุณได้ คุณสามารถส่งที่ติดต่อเหล่านั้นไปยังกลุ่มที่แยกต่างหากเพื่อให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น คลิก ตัวเลือก->รายการที่ติดต่อ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ชื่อ แสดงที่ติดต่อที่มีสถานะเป็นไม่อยู่ ออฟไลน์ และไม่ทราบ ในอีกกลุ่มที่แยกต่างหาก ที่ติดต่อที่ไม่สามารถติดต่อได้จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของจอแสดงผล ในกลุ่มที่ชื่อ "ที่ติดต่อที่ไม่อยู่และออฟไลน์"

ฉันจะลบที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

ฉันจะถูกเพิ่มหรือถูกเอาออกจากรายการของผู้รับมอบสิทธิ์ได้อย่างไร

 • เมื่อต้องการถูกเพิ่มหรือถูกลบออกจากรายการของผู้รับมอบสิทธิ์ คุณจำเป็นต้องขอให้เจ้าของรายการทำการเปลี่ยนแปลงให้ รายการของผู้รับมอบสิทธิ์ จะถูกสร้างและดูแลรักษาโดยผู้ใช้ Lync แต่ละคน
 • เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขรายการของผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณเอง ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก บนหน้าต่างหลักของ Lync แล้วคลิก การโอนสายเรียกเข้า จากนั้นคลิกที่ลิงก์ แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน ที่ด้านล่างของหน้าต่าง จะมีกล่องโต้ตอบเปิดขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม ลบ และ/หรือ เปลี่ยนสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์

ฉันจะจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันตามสถานที่ หน่วยงาน หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้อย่างไร

สร้างกลุ่มใหม่ตามประเภทที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกลุ่มชื่อ “พนักงานสำนักงานใหญ่” และเพิ่มที่ติดต่อลงไปในกลุ่มดังกล่าว

ฉันจะสร้างกลุ่มได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync บนรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (เช่น ที่ติดต่ออื่น) แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่ หรือคลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่
 2. ในช่องว่างที่เปิดขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าต่างตอนนี้ ให้พิมพ์ทับวลี กลุ่มใหม่ เพื่อใส่ชื่อที่ให้คำอธิบายให้กับกลุ่มของคุณ

ฉันสามารถมีที่ติดต่อได้กี่รายการ

ตามค่าเริ่มต้นจำนวนที่ติดต่อสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้คือ 1000 รายการ แต่ค่าจำกัดจริงของคุณถูกตั้งค่าไว้โดยทีมสนับสนุนของคุณแล้ว คุณจึงควรติดต่อกับพวกเขาถ้าคุณเห็นว่าคุณได้ใช้งานถึงขีดจำกัดของคุณแล้ว หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค่าจำกัดในองค์กรของคุณคืออะไร

เหตุใดมุมมอง ความสัมพันธ์ ของรายการ ที่ติดต่อ ของฉันจึงมีบุคคลที่ฉันไม่เคยเพิ่มลงในรายการของฉัน และฉันจะเอาบุคคลเหล่านั้นออกได้อย่างไร

ที่ติดต่อทุกรายที่คุณโต้ตอบผ่านทาง Microsoft Office ไม่ว่าจะอยู่ในรายการที่ติดต่อของ Lync ของคุณหรือไม่ จะมีความสัมพันธ์ "เริ่มต้น" กับคุณ ที่ติดต่อที่ "ไม่แสดงในรายการ" (คือที่ติดต่อที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการที่ติดต่อ Lync ของคุณ) จะไม่ถูกแสดงไม่ว่าในมุมมอง กลุ่ม หรือ สถานะ แต่มุมมองความสัมพันธ์จะแสดงที่ติดต่อทั้งหมดในรายการที่ติดต่อของ Lync ของคุณ รวมทั้ง ที่ติดต่อใดๆ ที่ไม่แสดงในรายการที่คุณได้กำหนดความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นเอาไว้ เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อที่ "ไม่แสดงในรายการ" ใดๆ ออกจากมุมมอง ความสัมพันธ์ ของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อ คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว และเลือก กำหนดความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ

ดาวหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อหมายถึงอะไร

เครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อ หมายความว่า เขาหรือเธอได้เปิดการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook ไว้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คำถามเกี่ยวกับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM)

ฉันจะทำการแจ้งเตือน IM ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อย่างไร เพื่อที่จะไม่พลาดการร้องขอจาก IM ที่เข้ามา

ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้แสดงขณะคุณอยู่ในโหมด ห้ามรบกวน ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Lync จะส่งทั้งการแจ้งเตือนทั้งที่มองเห็นได้ (ที่มุมล่างขวาของจอแสดงผล) และเป็นเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีคนพยายามติดต่อคุณผ่านทาง IM เช่นเดียวกัน บางครั้งคุณอาจไม่ทันสังเกตเห็นการร้องขอจาก IM ซึ่งเป็นไปได้อย่างมากถ้าคุณกำลังใช้งานหลายหน้าจอ หรือระดับเสียงแจ้งเตือนของคุณเบามากหรือปิดอยู่

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการแจ้งเตือน IM ของคุณจะสามารถสังเกตเห็นได้ ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าการแสดงผลให้ Lync อยู่ด้านหน้าเสมอเมื่อเริ่มทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก อยู่ด้านบนเสมอ
 • ถ้าคุณใช้งานหลายหน้าจอ ควรลองย้ายหน้าต่างหลักของ Lync ไปบนหน้าจอที่คุณทำงานอยู่เสียก่อน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงลำโพงบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ ของคุณไว้
 • ยืนยันการตั้งค่าให้ Lync ส่งการแจ้งเตือนแบบมีเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง เลือก เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM) และให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ ในบานหน้าต่าง
 • ควรพิจารณาเลือกเสียงการแจ้งเตือนที่มีความเด่นหรือชัดเจนมากกว่าค่าเริ่มต้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อความที่เข้ามา เมื่อต้องการทำเช่นนี้
 1. คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง คลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง แล้วคลิกแท็บ เสียง
 2. ให้ลากแถบเลื่อนบนบานหน้าต่างการแสดงเหตุการณ์ของโปรแกรมลงไปยังรายการของ Microsoft Lync 2010
 3. คลิก ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา การแสดง เสียง ที่ด้านล่างของหน้าต่างควรเป็น COMMUNICATOR_iminvite
 4. ตอนนี้ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดไป และลองฟังเสียงอื่นที่อยู่ในรายการ
 5. เมื่อคุณพบเสียงที่ต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามา ให้คลิก นำไปใช้ (บานหน้าต่างการแสดงเหตุการณ์ของโปรแกรมขณะนี้ควรอ่านได้ว่า "ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา" และบานหน้าต่างเสียงควรจะแสดงชื่อของไฟล์ .wav ใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้)
 6. คลิก ตกลง (คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ .wav ของคุณเองเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ จากนั้นเรียกดูและเลือกไฟล์นั้นให้เป็นการแจ้งเตือน IM ของคุณ)

ฉันจะค้นหาการสนทนา IM, บันทึกการโทรผ่าน Lync หรือการร้องขอ IM ต่างๆ ที่ฉันอาจพลาดไปได้ที่ไหน

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Microsoft Outlook อยู่ Lync จะบันทึกการสนทนาขาเข้าและขาออกในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Outlook ของคุณ ดังนั้น คุณจึงสามารถรีวิวการสนทนาก่อนหน้านี้ได้ เพื่อดูรายการการโต้ตอบล่าสุดของ Lync ที่เพิ่มเข้ามาในโฟลเดอร์นี้

 • บนหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกแท็บ การสนทนา เหนือพื้นที่ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

เมื่อต้องการดูทั้งโฟลเดอร์ ให้ทำดังนี้

 • คลิกลิงก์ ดูเพิ่มเติมใน Outlook ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 หมายเหตุ    ถ้าไม่มีการบันทึกการสนทนาของคุณในที่เก็บถาวรของ Outlook และคุณต้องการตั้งค่าที่เก็บถาวรสำหรับการสนทนาในอนาคต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Microsoft Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 อยู่
 2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก ส่วนบุคคล
 3. คลิกปุ่ม บันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน จากนั้นคลิก ตกลง

ฉันสามารถคัดลอกและวางข้อมูลชนิดใดลงไปใน IM ได้บ้าง

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความ (จัดรูปแบบหรือไม่จัดรูปแบบ) ตาราง และลิงก์จากผลิตภัณฑ์ Microsoft Office อื่นๆ ลงใน IM ของ Lync ได้โดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกและวางรูปภาพ (สกรีนช็อต รูปถ่าย และอื่นๆ) ลงใน IM ของคุณได้โดยตรง เพียงเลือกและคัดลอกรูปภาพ (โดยใช้ Paint เครื่องมือสนิปในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows หรือโปรแกรมกราฟิก) แล้ววางเคอร์เซอร์ของคุณใน IM ที่คุณต้องการเพิ่มกราฟิก คลิกขวาแล้วเลือก วาง

ฉันสามารถใช้การตรวจการสะกดใน IM ของ Lync ได้หรือไม่

ได้ Lync ตรวจการสะกดของคุณโดยอัตโนมัติ Lync จะไม่ทำเครื่องหมายคำใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของ Office ของคุณแล้วว่าเป็นคำผิด เมื่อต้องการปิดการตรวจการสะกดใน Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก ทั่วไป แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะที่ฉันพิมพ์

ฉันจะเพิ่มอิโมติคอนแบบกำหนดเองใน IM ของ Lync ฉันได้ไหม

ไม่ได้ แต่มีอิโมติคอน 80 แบบในชุดอิโมติคอนของ Lync ในการดูอิโมติคอน ให้คลิกไอคอนอิโมติคอนทางด้านขวาของพื้นที่ใส่ข้อความบนหน้าต่างการสนทนา

ฉันจะเปลี่ยนฟอนต์ใน IM ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ สไตล์ ขนาด หรือสีของ IM ที่คุณกำลังเขียน ให้ทำดังนี้

 • พิมพ์ข้อความของคุณ เน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกปุ่ม ฟอนต์ ในพื้นที่การเขียนของ IM จากนั้นเลือกแบบที่คุณต้องการได้จากหน้าต่าง ฟอนต์

ถ้าต้องการเปลี่ยนรายละเอียดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับ IM ทั้งหมดที่คุณส่ง

 • จากหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก ทั่วไป แล้วคลิก เปลี่ยนฟอนต์ จากนั้นเลือกฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์เริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง การเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับข้อความ IM ที่คุณส่งเท่านั้น จะไม่ได้นำไปใช้กับข้อความที่คุณได้รับ


ถ้าต้องการเปลี่ยนรายละเอียดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับ IM ขาเข้าด้วย (เช่น เพื่อปรับปรุงให้อ่านได้ง่ายขึ้น) ให้ทำดังนี้

 • จากหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก ทั่วไป แล้วคลิก เปลี่ยนฟอนต์ จากนั้นเลือกฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์เริ่มต้น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับข้อความที่เข้ามา แล้วคลิก ตกลง

ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อสามารถรับทราบได้ทันทีเมื่อที่ติดต่อนั้นๆ ว่าง ได้อย่างไร

ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อ จากนั้นคลิก แท็กสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

ฉันจะปิดใช้เสียงแจ้งเตือน IM ได้อย่างไร

คุณสามารถสั่ง Lync ไม่ให้เล่นเสียงของการแจ้งเตือนบน IM และ/หรือ โทรศัพท์ของคุณเมื่อใดก็ตามที่การแสดงตนของคุณเป็น "ห้ามรบกวน" และคุณยังสามารถสั่ง Lync ให้แจ้งเตือนเฉพาะเมื่อคนที่พยายามจะติดต่อเป็นสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ปที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

เมื่อต้องการดูและปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก ในหน้าต่างหลักของ Lync จากนั้นคลิก การแจ้งเตือน

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนแบบมีเสียง ให้ทำดังนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก ในหน้าต่างหลักของ Lync คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือนที่เข้ามาและการแจ้งเตือน IM)

ฉันจะเรียกคืน (บล็อกการส่ง) IM ได้ไหม

ไม่ได้ ข้อความโต้ตอบแบบทันทีไม่สามารถเรียกคืนได้หลังจากที่คุณได้กดแป้น Enter เพื่อส่งแล้ว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คำถามเกี่ยวกับการแสดงตน

ฉันจะเอาบันทึกย่อเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Lync ออกได้อย่างไร

ถ้าบัญชี Lync ถูกซิงค์กับปฏิทิน Outlook ของคุณผ่านทาง Microsoft Exchange Server ข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จะปรากฏใน Lync หลังจากที่คุณเปิดการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Microsoft Outlook เมื่อต้องการเอาข้อความที่แสดง "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" ใน Lync ออกไป คุณจำเป็นต้องปิดการตอบกลับ เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ใน Outlook ดังนี้

 • คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook จากนั้นคลิกปุ่ม ปิด ในบานหน้าต่างการตอบกลับอัตโนมัติ

ทำไมฉันจึงไม่สามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนเป็น "แสดงเป็นไม่อยู่" ได้

องค์กรของคุณอาจปิดตัวเลือกสถานะ แสดงเป็นไม่อยู่ ด้วยเหตุผลว่าตัวเลือกนี้อาจกระทบความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้การแสดงตน ถ้ามีผู้คนจำนวนมากใช้สถานะนี้เป็นประจำ การแสดงตนโดยทั่วไปก็จะไม่มีความหมายอะไร โปรดอย่าลืมว่าคุณยังสามารถใช้ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการถูกรบกวนจากคนส่วนใหญ่ คุณสามารถตั้งค่าสถานะเป็น "ห้ามรบกวน" และให้สิทธิ์แก่บางคนให้สามารถขัดจังหวะคุณได้ โดยการเพิ่มเขาเหล่านั้นลงในเวิร์กกรุ๊ปของคุณ

การตั้งค่าบนหน้าต่างตัวเลือกสถานะหมายความว่าอย่างไร

ในหน้าต่างตัวเลือกสถานะ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ค่าเริ่มต้น คุณสามารถระบุจำนวนนาทีที่ไม่ทำกิจกรรมใดๆ เลยก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะเปลี่ยนเป็น ไม่ได้ใช้งาน และ ไม่อยู่ คุณยังสามารถกำหนดให้ Lync ตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแชร์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ Lync จะตั้งสถานะของคุณเป็น "กำลังนำเสนอ" และบล็อกไม่ให้ผู้อื่นส่งข้อความหาคุณระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกของสถานะการแสดงตน ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก สถานะ
 2. คลิกลูกศรขึ้นลงเพื่อระบุจำนวนนาทีก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น ไม่ได้ใช้งาน
 3. คลิกลูกศรขึ้นลงเพื่อระบุจำนวนนาทีก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น ไม่อยู่
 4. คลิกปุ่มที่เหมาะสมเพื่อควบคุมสถานะทั่วไป (แทนที่หรือยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้น) จากนั้นคลิก ตกลง
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่บอกว่า แสดงสถานะของฉันเป็น ห้ามรบกวน เมื่อฉันอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อป และ แสดงสถานะของฉันเป็น ห้ามรบกวน เมื่อมีการเปิดหน้าจอซ้ำ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรบกวนคุณขณะกำลังนำเสนองาน หรือกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์จากคอมพิวเตอร์ของคุณที่เปิดใช้งาน Lync

ฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของฉันแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

แม้ว่าสถานะใน Lync จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณก็สามารถเขียนบันทึกย่อส่วนตัวที่ด้านบนของหน้าต่างหลักของ Lync เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณอยู่และสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้ เพียงแค่คลิกที่พื้นที่แสดงบันทึกย่อและพิมพ์ทับข้อความที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

สถานะการแสดงตนทั้งหลายมีความหมายอย่างไร แบบไหนที่ถูกตั้งค่าไว้เป็นอัตโนมัติ และแบบไหนที่ฉันสามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง

ต่อไปนี้คือตารางที่อธิบายสถานะการแสดงตัวของที่ติดต่อที่บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ ความหมายของแต่ละสถานะ และวิธีตั้งค่า

สถานะการแสดงตน คำอธิบาย
สถานะ Lync ว่าง ว่าง คุณออนไลน์อยู่และว่างสำหรับการติดต่อ การตั้งค่าอัตโนมัติ หรือที่เลือกโดยผู้ใช้
สถานะ Lync ไม่ว่าง ไม่ว่าง คุณไม่ว่างและไม่ควรถูกรบกวน การตั้งค่าอัตโนมัติ (ถ้าผู้ใช้อยู่ในการประชุมที่จัดกำหนดการไว้ของ Outlook) หรือที่เลือกโดยผู้ใช้
สถานะ Lync ไม่ว่าง ติดสาย คุณอยู่ในสายของ Lync (การโทรแบบสองฝ่าย) และไม่ควรถูกรบกวน โดยอัตโนมัติ
สถานะ Lync ไม่ว่าง อยู่ในการประชุม คุณอยู่ในการประชุม (โดยทาง Lync หรือโดยทาง Outlook) และไม่ควรถูกรบกวน โดยอัตโนมัติ
สถานะ Lync ไม่ว่าง อยู่ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณอยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync (การประชุมของ Lync ด้วยเสียง) และไม่ควรถูกรบกวน โดยอัตโนมัติ
สถานะ Lync ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน คุณไม่ต้องการถูกรบกวนและจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาที่ส่งมาจากผู้ที่อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณเท่านั้น หรือที่ผู้ใช้เลือก
สถานะ Lync ห้ามรบกวน กำลังนำเสนอ คุณกำลังนำเสนอจากคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Lync หรือกำลังแชร์เดสก์ท็อปของคุณ และไม่ต้องการให้มีใครรบกวน โดยอัตโนมัติ
สถานะ Lync ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา คุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง หรือที่ผู้ใช้เลือก
สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่อยู่ คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานในระยะหนึ่ง (5 นาทีตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับค่านี้ได้) อัตโนมัติ
สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่ คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างที่จะติดต่อด้วย หรือที่ผู้ใช้เลือก
สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ออฟไลน์ คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณบล็อกบางคนไม่ให้เห็นสถานะของคุณ คุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลเหล่านั้น โดยอัตโนมัติ
สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ไม่ทราบ สถานะของคุณไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ถ้าบุคคลอื่นไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) บุคคลเหล่านั้นอาจเห็นสถานะของคุณปรากฏเป็นไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คำถามเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของฉันตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว

Lync จะตรวจหาเสียงในอุปกรณ์เสียงและวิดีโอของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบก่อนที่จะโทรหรือเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้ว

สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอของ Lync และการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงของ Lync

ฉันสามารถใช้ Lync ในการโทรออกได้หรือไม่

ได้ มีอยู่สองวิธีในการโทรหาผู้อื่นโดยใช้ Lync ดังนี้

 • โทรผ่าน Lync
 • การใช้ แป้นกดหมายเลข เพื่อโทรไปยังหมายเลขหนึ่ง

การ โทรผ่าน Lync จะถูกกระทำจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่กำลังใช้ Lync อยู่เช่นกัน (เสียงคอมพิวเตอร์)

 • การโทรผ่าน Lync ไปหาที่ติดต่อหนึ่งๆ จะแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดของที่ติดต่อที่เปิดใช้งานสำหรับ Lync เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป
 • คุณยังสามารถทำการโทรผ่าน Lync ไปยังที่ติดต่อภายนอกได้อีกด้วย ความสัมพันธ์ภายนอกกับบริษัทอื่นๆ เป็นเพียงพันธมิตรเสมือนที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้จากบริษัทอื่นๆ ลงในที่ติดต่อของคุณ, ส่ง IM ให้พวกเขา, ทำการโทรด้วยเสียง วิดีโอ และการประชุมทางโทรศัพท์และแลกเปลี่ยนข้อมูลการแสดงตนได้

คุณยังสามารถใช้ Lync ในการโทรหาสายโทรศัพท์ปกติได้อีกด้วย เหมือนกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบเก่า

 • ใช้แป้นกดหมายเลขเพื่อโทรไปยังหมายเลขหนึ่ง
 • วางเมาส์บนรูปภาพของที่ติดต่อและใช้เมนูบนไอคอนโทรศัพท์เพื่อเลือกหมายเลขที่จะโทรหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

โทร รับ และจัดการการโทรด้วยเสียงของ Lync

โทร รับ และจัดการการสนทนาทางวิดีโอของ Lync

แป้นกดหมายเลขของ Lync อยู่ที่ไหนและใช้งานอย่างไร

คุณจะใช้แป้นกดหมายเลข Lync ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คุณจำเป็นต้องกดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณ
 • คุณจำเป็นต้องพิมพ์รหัสหรือทำการเลือกเมื่อโทรหาข้อความเสียงของคุณ
 • คุณจำเป็นต้องใส่ PIN หรือทำการเลือกเพื่อตอบสนองกับระบบเสียงแบบอัตโนมัติหรือเมื่ออยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์

แป้นกดหมายเลขของ Lync จะมีให้ใช้งานในสองตำแหน่งต่อไปนี้

 • หน้าต่างหลักของ Lync บนแท็บ โทรศัพท์
 • ในหน้าต่างการสนทนาที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มการโทร วางเมาส์บนไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนเพื่อดูแป้นกดหมายเลข

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถโทรโดยไม่ต้องเพิ่มใครลงในรายการที่ติดต่อของฉันได้หรือไม่

ได้ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในเขตข้อมูลการค้นหา ภายใต้แท็บ ที่ติดต่อ หรือ โทรศัพท์ จากนั้น ในผลลัพธ์ที่ได้ ให้ดับเบิลคลิกที่หมายเลขที่คุณต้องการเรียก

คุณยังสามารถเรียกเลขหมายโดยใช้แป้นกดหมายเลขบนแท็บ โทรศัพท์ แล้วคลิก โทร

ถ้าคุณค้นหาบุคคล ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลนั้นในกล่องค้นหา จากนั้นในผลลัพธ์การค้นหา ให้วางเมาส์บนรูปภาพของบุคคลนั้น คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่อยู่ถัดจากปุ่มโทรศัพท์และเลือกตัวเลือกที่จะใช้ในการโทร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หมายเลขโทรศัพท์ใดที่ใช้ได้สำหรับการโทรถึงที่ติดต่อต่างๆ

ทำตามแนวทางเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

 • ใช้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใช้ยัติภังค์ วงเล็บ หรือช่องว่าง ถ้า Lync ไม่ยอมรับหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ
 • สำหรับการโทรภายในบริษัทของคุณ ให้โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์นั้น ถ้าถูกถามถึงเบอร์ต่อ คุณสามารถใช้แป้นกดหมายเลขในหน้าต่างสนทนาได้
 • สำหรับการโทรภายในพื้นที่ ให้คุณโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์นั้น คุณอาจต้องกดหมายเลขเสียก่อน เช่น 9 เพื่อต่อไปยังนอกบริษัทของคุณ
 • สำหรับโทรศัพท์ทางไกล ให้พิมพ์เครื่องหมาย + แล้วใช้รหัสประเทศ เช่น 1 สำหรับสหรัฐอเมริกา ตามด้วยรหัสพื้นที่และหมายเลข
 • นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่ตัวเลข 1-800 และตัวเลขที่มีอักขระเรียงตามตัวอักษรในเขตข้อมูลการค้นหาได้ อักขระที่เรียงตามตัวอักษรจะถูกแปลงเป็นตัวเลขเพื่อทำการโทรออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ทำไมฉันจึงมีปัญหาเกี่ยวกับเสียง

ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น จะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นในหน้าต่างการสนทนาหรือหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถคลิกที่การแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำได้

ตัวอย่างเช่น

สกรีนช็อตของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเสียงและตัวเลือกเพื่อตรวจสอบ

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ตรวจสอบดังนี้

 • ลำโพงของคุณถูกเปิดอยู่ทั้งใน Lync และคอมพิวเตอร์ของคุณ และได้เปิดเสียงลำโพงแล้ว
 • โทรศัพท์มือถือของคุณอยู่บนแท่นวางแล้ว (ถ้าคุณกำลังรับเสียงผ่านทางโทรศัพท์)
 • อุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ถูกเลือกบนแท็บ อุปกรณ์ แล้ว (วางเมาส์บนไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนแล้วคลิกแท็บ อุปกรณ์)

ฉันสามารถปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์เสียงได้อย่างไรบ้าง

 • ใช้อุปกรณ์เสียงคุณภาพสูง เปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ที่ชำรุดหรือเสียหาย และเรียกใช้การตั้งค่าเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในรายการโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ Microsoft Lync
 • เป็นเรื่องสำคัญที่ไมโครโฟนที่มีการตัดเสียงรบกวนอยู่ในตำแหน่งใกล้กับปาก โดยห่างจากปากไม่เกิน 1 นิ้วโดยประมาณ เพื่อช่วยกรองเสียงเบื้องหลังที่ไม่พึงประสงค์ออกไป
 • ชุดหูฟังส่วนใหญ่มีปุ่มปรับระดับเสียง ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์เสียงใดที่ชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณหรือผู้โทรคนอื่นๆ ได้ยินเสียงซ่า ให้ทำการโทรทดสอบและปรับการตั้งค่าบนชุดหูฟังกระทั่งเสียงซ่าหายไป
 • ถ้าคุณกำลังใช้ลำโพงของโทรศัพท์ของคุณ และผู้ที่อยู่ในสายบ่นถึงเสียงรบกวนเบื้องหลัง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์อยู่บนพื้นราบและคุณอยู่ใกล้กับโทรศัพท์
 • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แยกต่างหากสำหรับเสียง (เช่น ลำโพงและกล้อง) ให้พยายามวางอุปกรณ์ทั้งสองห่างจากกันในระยะที่เหมาะสมเพื่อลดเสียงก้อง
 • เราไม่แนะนำให้คุณทำการโทรออกผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน (VPN) หรือเครือข่ายบริการการเข้าถึงระยะไกล (RAS)

Enterprise Voice คืออะไร

Enterprise Voice มีตัวเลือกการโทรที่มากขึ้น เช่น โทรหาที่ติดต่อ, พักสาย, โอนสาย, ข้อความเสียง, การประชุม, การโทรพร้อมกัน, การโทร 9-1-1 ที่ได้รับการปรับปรุง และการโทรถึงและโทรจากเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)

 • แท็บโทรศัพท์  มีรายการของข้อความเสียงและบันทึกการโทร รวมถึงแป้นกดหมายเลขบนหน้าจอสำหรับกดหมายเลข  
 • การโทรผ่าน Lync  โทรจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว  
 • คุณภาพเสียง  เริ่มการโทรทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพเสียงของคุณได้อย่างรวดเร็ว  
 • การมอบสิทธิ์ในการโทร  รองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สายที่มีการแชร์ (โทรออกหรือรับสายในนามของผู้จัดการ) การโอนสายไปยังผู้จัดการและการจัดการการโทร  
 • การแจ้งให้ทราบถึงคุณภาพการโทร  มีการแจ้งให้ทราบเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพการโทรได้เมื่อตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์ในระหว่างการโทร  
 • การถ่ายโอนอุปกรณ์  ทำให้คุณสามารถสลับอุปกรณ์เสียงของคุณในระหว่างการโทรได้  
 • การโทรออกและโทรจาก PSTN  เป็นการโทรและรับสายจากหมายเลขของระบบโทรศัพท์สาธารณะภายนอกบริษัทของคุณ  
 • การพักสาย  จะถือสายรอไว้ในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วไปเรียกใช้สายนั้นจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง  
 • การเลือกอุปกรณ์   เป็นการรับสายเรียกเข้าพร้อมๆ กันบนอุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทั้งหมดของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับสายด้วยอุปกรณ์ใดก็ตามที่สะดวกที่สุด  
 • การทำงานร่วมกับ Exchange Unified Messaging  มีข้อความเสียง การส่งข้อความเสียง ข้อความอีเมล การรับสาย การเข้าถึงของผู้สมัครใช้บริการ การแจ้งเตือนการโทร และบริการตอบรับสายโดยอัตโนมัติ  
 • บริการฉุกเฉิน- 911  จะให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแก่ผู้ให้บริการฉุกเฉิน (ใช้งานได้ในอเมริกาเหนือเท่านั้น)  
 • เสียงเรียกเข้าพร้อมกัน  อนุญาตให้สายเรียกดังขึ้นในโทรศัพท์เพิ่มเติม เช่น โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ  
 • การโอนสาย  ช่วยให้คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านของคุณได้  

คำถามเกี่ยวกับสนทนาแบบถาวร

การสนทนาแบบถาวรคืออะไร

การสนทนาแบบถาวรเป็นฟีเจอร์ของ Lync ที่นำเสนอห้องสนทนาที่คุณสามารถทำการสนทนาแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องกับผู้อื่นในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งได้ คุณสามารถเข้าร่วมในห้องสนทนาแบบถาวรเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจได้ และในห้องสนทนาเหล่านี้ คุณสามารถแชร์ความคิดและข้อมูลได้ด้วยการโพสต์ข้อความ และสามารถเรียกดูหรือค้นหาประวัติการสนทนาได้ ข้อความจะถูกโพสต์ตามเวลาจริง และจะถูกบันทึกไปเรื่อยๆ ("แบบถาวร") เพื่อที่ผู้เข้าร่วมในห้องสนทนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะสามารถเห็นข้อความเหล่านั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของการใช้ห้องสนทนาและคำสำคัญต่างๆ ให้ดูที่ การสนทนาแบบถาวรคืออะไร

ความแตกต่างระหว่างการเข้าร่วมกับการติดตามห้องสนทนาคืออะไร

การเข้าร่วมห้องสนทนาก็คือการเป็นสมาชิกของห้องนั้น คำนี้จะนำไปใช้เฉพาะกับห้องที่เรียกว่าห้อง "ปิด" และห้อง "ลับ" ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดการของห้องนั้นเสียก่อน จึงจะเข้าร่วมได้ (ห้องเปิดไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นสมาชิกหรือได้รับการยอมรับเป็นสมาชิก)

เมื่อคุณติดตามห้องสนทนาห้องหนึ่ง คุณจะใช้ฟีเจอร์การแจ้งให้ทราบและตัวดึงข้อมูลหัวข้อของ Lync เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องสนทนาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนสามารถติดตามห้องเปิดได้ แต่คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของห้องปิดหรือห้องลับจึงจะติดตามห้องนั้นได้

ถ้าต้องการเรียนรู้วิธีเข้าร่วมและติดตามห้อง ให้ดูที่ การเข้าร่วมห้องสนทนา และ การติดตามห้องสนทนา

ความแตกต่างระหว่างการแจ้งเตือนกับตัวดึงข้อมูลหัวข้อคืออะไร

คำเหล่านี้อ้างอิงถึงชนิดของการแจ้งเตือนสองชนิดที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในการสนทนาแบบถาวร เพื่อช่วยให้คุณไม่พลาดกิจกรรมในห้องสนทนาที่คุณกำลังติดตามอยู่ ดังนี้

 • การแจ้งเตือน จะถูกส่งโดย Lync โดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมในห้องใดๆ ที่คุณกำลังติดตาม ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนเหล่านี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าในหน้าต่างตัวเลือกการสนทนาแบบถาวร คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นได้ และคุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งให้ทราบด้วยตนเองได้อีกด้วยถ้าคุณต้องการการแจ้งเตือนที่ชัดเจนกว่าเดิม
 • ตัวดึงข้อมูลหัวข้อ เป็นการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติที่ถูกทริกเกอร์ ไม่ใช่โดยกิจกรรมในห้องใดห้องหนึ่ง แต่โดยลักษณะของคำหรือวลีที่คุณได้แจ้งให้ Lync ค้นหาในโพสต์ของห้องสนทนาที่คุณติดตาม รายการตัวดึงข้อมูลหัวข้อจะแสดงชื่อของบุคคลที่โพสต์ข้อความนั้นๆ เวลาที่โพสต์ และข้อความที่มีคำเป้าหมายนั้นอยู่

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีแจ้งเตือนผู้ใช้และดึงข้อมูลหัวข้อ ให้ดูที่ การใช้การแจ้งให้ทราบเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในห้องสนทนา และ การใช้ตัวดึงข้อมูลหัวข้อเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในห้องสนทนา

ตัวกรอง Ego ที่ฉันเห็นในรายการห้องสนทนาที่ติดตามของฉันคืออะไร

ตัวกรอง Ego คือ ตัวดึงข้อมูลหัวข้อที่แจ้งเตือนคุณเมื่อใดก็ตามที่ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของคุณ ถูกใช้ในระบบห้องสนทนาของคุณ Lync จะตั้งค่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ความแตกต่างระหว่างโพสต์กับข้อความคืออะไร

ในบริบทของห้องสนทนา "โพสต์" คือข้อความที่คุณเขียนในห้องสนทนาเพื่อให้ผู้อื่นเห็น การใช้คำแบบนี้อาจมีความสับสน เนื่องจากผู้เข้าร่วมห้องสนทนาสามารถส่ง "ข้อความ" (เช่น อีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที) ไปยังผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้โดยตรงจากส่วนติดต่อของห้องสนทนา โดยไม่ต้องมี "การโพสต์" ในห้องสนทนา คุณเพียงต้องคลิกที่รูปภาพหรือรายการผู้เข้าร่วมของบุคคลที่รับข้อความจากคุณ

การออกอากาศข้อความหมายความว่าอะไร

การออกอากาศข้อความ คือการโพสต์ข้อความในห้องสนทนาหลายห้องในครั้งเดียว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีออกอากาศข้อความ ให้ดูที่ การออกอากาศข้อความไปยังห้องสนทนาหลายห้อง

ฉันจะลบสิ่งที่ฉันได้โพสต์ไว้ในห้องสนทนาได้ไหม

ไม่ได้ เมื่อคุณโพสต์ข้อความด้วยการสนทนาแบบถาวร คุณจะไม่สามารถลบข้อความนั้นได้ ข้อความของคุณจะ "อยู่ถาวร" เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของห้องและทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงห้องสนทนาจะยังคงเห็นข้อความนั้นตราบใดที่ห้องยังคงเปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถร้องขอให้ผู้จัดการของห้องนั้นปิดใช้งานห้องได้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าใครคือผู้จัดการห้องสนทนา

ผู้จัดการของห้องสนทนาที่เปิดหรือปิดจะแสดงอยู่ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของห้องสนทนา ซึ่งคุณสามารถดูได้โดยการโฮเวอร์เหนือรายการห้องสนทนา และด้วยการคลิกที่ไอคอน ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อ คุณจะพบชื่อของผู้จัดการแสดงอยู่ที่ด้านขวา โดยทั่วไปแล้ว คุณจะไม่ทราบว่าใครคือผู้จัดการห้องลับ เนื่องจากการเป็นสมาชิกในห้องนั้นจะมาจากการเชิญเท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Lync 2013