การโทรออกหรือรับสายการสนทนาทางวิดีโอของ Lync

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเปิดใช้งานการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอแบบเห็นหน้าตากับที่ติดต่อของคุณได้ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีคือกล้อง และลำโพงและไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ชุดหูฟังได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีอุปกรณ์เสียงที่ติดตั้งอยู่ภายใน

 หมายเหตุ    ถ้าต้องการดูว่าวิดีโอถูกเปิดใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณและใช้งานได้หรือไม่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคในที่ทำงานของคุณ

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

 1. เปิด Lync และค้นหาที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ชื่อในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาบุคคลที่คุณกำลังมองหา
 2. โฮเวอร์เมาส์เหนือรูปภาพของที่ติดต่อนั้น แล้วคลิกไอคอน วิดีโอ

สกรีนช็อตของที่ติดต่อและไอคอนกล้องเพื่อเริ่มการโทรทางวิดีโอ

การแจ้งเตือนจะป็อปอัพบนหน้าจอที่ติดต่อของคุณ ซึ่งที่ติดต่อสามารถใช้เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำร้องขอได้

 1. ถ้าการสนทนาทางวิดีโอถูกยอมรับ หน้าต่างการสนทนาจะขยายเพื่อแสดงวิดีโอ ใช้มุมมองและตัวควบคุมต่างๆ เช่น ปิดเสียง เปิดเสียง พักสาย และอื่นๆ ได้ตามต้องการ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวควบคุมและมุมมอง โปรดดูในส่วนถัดไป
 2. คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้ตลอดเวลา
 • เมื่อต้องการสิ้นสุดการโทร ให้ปิดหน้าต่างหรือคลิกปุ่มสิ้นสุดการโทร
 • เมื่อต้องการหยุดวิดีโอทั้งหมด ให้ชี้ไปที่ไอคอนกล้อง แล้วคลิก หยุดวิดีโอของฉัน เสียงจะยังคงดำเนินต่อไป
 • เมื่อต้องการหยุดการแสดงวิดีโอของคุณ ให้ชี้ไปที่ไอคอนกล้องแล้วคลิก สิ้นสุดวิดีโอ เสียงจะยังคงดำเนินต่อไป

คุณยังสามารถเพิ่มวิดีโอลงในการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ที่มีอยู่ได้ เพียงคลิกที่ไอคอนกล้องในหน้าต่างเพื่อเริ่มวิดีโอของคุณ

สกรีนช็อตของวิดีโอเริ่มต้นจาก IM

ใช้ตัวควบคุมและมุมมองวิดีโอ

ในหน้าต่างการสนทนา ให้เลือกมุมมองโดยการคลิก เลือกเค้าโครง แล้วคลิกรายการใดๆ ต่อไปนี้

 • มุมมองแกลเลอรี แสดงวิดีโอของผู้เข้าร่วมทั้งหมด (ถ้ามีมากกว่าสองคน)
 • มุมมองผู้พูด แสดงวิดีโอหรือรูปภาพของผู้นำเสนอที่มุมล่างขวาของหน้าต่างการประชุม รวมถึงเนื้อหาการประชุมด้วย
 • มุมมองงานนำเสนอ เพื่อแสดงเฉพาะเนื้อหาของการประชุม
 • มุมมองแบบกะทัดรัด เพื่อแสดงภาพของผู้เข้าร่วมประชุมแบบเรียงต่อกันในหน้าต่างขนาดกะทัดรัด

เมื่อต้องการควบคุมผู้เข้าร่วมการโทร ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกขวาที่วิดีโอหรือรูปถ่ายของผู้เข้าร่วม จากนั้นคลิกตัวเลือกต่อไปนี้

 • ปิดเสียง เปิดเสียง หรือ เอาออก เพื่อปิดเสียง เปิดเสียงหรือเอาบุคคลนั้นออกจากการโทร
 • ล็อกวิดีโอสปอตไลต์ เป็นการปิดวิดีโอ/รูปภาพของทุกๆ คนที่อยู่นอกเหนือจากบุคคลในสปอตไลต์

ถ้าต้องการดูวิดีโอหรือรูปถ่ายในหน้าต่างที่แยกต่างหาก ให้คลิก ป็อปเอาท์แกลเลอรีวิดีโอ แล้วคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • มุมมองเต็มหน้าจอ สำหรับมุมมองของวิดีโอหรือรูปถ่ายขนาดใหญ่
 • ป็อปอินพื้นที่ของบุคคล เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

ตอบรับการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อมีบางคนโทรหาคุณ การแจ้งเตือนจะป็อปอัพบนหน้าจอของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกที่ใดก็ได้บนพื้นที่รูปภาพ
 • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทร ให้คลิก ละเว้น การทำเช่นนี้จะส่งสายเรียกเข้าของคุณไปยังข้อความเสียง ในกรณีที่ข้อความเสียงพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 หมายเหตุ    ข้อความเสียงจะมีให้ใช้งาน ถ้าบริษัทของคุณกำหนดค่าการสนับสนุนการสนทนาทางโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานของคุณ

 • คลิก ตัวเลือก จากนั้นเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ส่งการโทรไปที่ข้อความเสียง ถ้ามี
 • ตอบกลับด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีแทนเสียงหรือวิดีโอ
 • ตอบรับสายเรียกเข้าด้วยเสียงเท่านั้น
 • ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เพื่อปฏิเสธการโทรเข้าและหลีกเลี่ยงสายเรียกเข้าอื่นๆ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business