ชุดโปรแกรม Office 2010: รุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่น

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายการของรุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นทั้งหมดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2010 พร้อมด้วยภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละรุ่น

เมื่อต้องการทำงานในภาษาที่ไม่มีอยู่ในรุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ คุณสามารถขอรับ Office Language Packs 2010 แต่ละชุดแยกต่างหากได้ Office Language Packs ประกอบด้วยเครื่องมือการแสดงผล วิธีใช้ และการแก้ไขสำหรับหลายภาษา คุณสามารถเพิ่ม Office Language Packs ลงในผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ได้ที่แสดงรายการอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ตารางนี้ยังสามารถใช้ในการระบุว่าภาษาการพิสูจน์อักษรของเอกสารที่ใช้ร่วมกันใดบ้างที่ถูกรวมไว้ใน Office Language Packs แต่ละชุดด้วย

รุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว ประกอบด้วยเครื่องมือการพิสูจน์อักษรในภาษาเหล่านี้
อาหรับ อาหรับ, ฝรั่งเศส, อังกฤษ
บัลแกเรีย บัลแกเรีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
จีน (ประยุกต์) จีน (ประยุกต์), อังกฤษ
จีน (ดั้งเดิม) จีน (ดั้งเดิม), อังกฤษ
โครเอเชีย โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี, เซอร์เบีย ซิริลลิก, เซอร์เบีย ละติน
เช็ก เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สโลวัก
เดนมาร์ก เดนมาร์ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สวีเดน
ดัตช์ ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
อังกฤษ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน
เอสโตเนีย เอสโตเนีย, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน, รัสเซีย
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, สวีเดน
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส, อาหรับ, ดัตช์, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน
เยอรมัน เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี
กรีก กรีก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ฮิบรู ฮิบรู, อาหรับ, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย
ฮินดี ฮินดี, อังกฤษ, คุชราตี, กัณณาท, มาราฐี, ปัญจาบ, ทมิฬ, เตลุคู, อูรดู
ฮังการี ฮังการี, อังกฤษ, เยอรมัน
อิตาลี อิตาลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น, อังกฤษ
คาซัคสถาน อังกฤษ, รัสเซีย
เกาหลี เกาหลี, อังกฤษ
ลัตเวีย ลัตเวีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย, อังกฤษ, เยอรมัน, โปแลนด์, รัสเซีย
นอร์เวย์ นอร์เวย์, อังกฤษ, เยอรมัน, นอร์เวย์ (ไนนอสก์)
โปแลนด์ โปแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน
โปรตุเกส (บราซิล) โปรตุเกส (บราซิล), อังกฤษ, สเปน
โปรตุเกส (โปรตุเกส) โปรตุเกส (โปรตุเกส), อังกฤษ, สเปน
โรมาเนีย โรมาเนีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
รัสเซีย รัสเซีย, อังกฤษ, เยอรมัน, ยูเครน
เซอร์เบีย เซอร์เบีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
สโลวัก สโลวัก, เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, ฮังการี
สโลวีเนีย สโลวีเนีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี
สเปน สเปน, บาสก์, คาตาลัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เกลิเซียน, โปรตุเกส (บราซิล)
สวีเดน สวีเดน, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน
ไทย ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
ตุรกี ตุรกี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ยูเครน ยูเครน, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย

การปรับใช้สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

ถ้าคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ที่ดีที่สุดสำหรับรุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่น หรือการปรับใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ในแบบหลายภาษา ให้ดูที่ ตัวเลือกสำหรับการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ในแบบหลายภาษา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า