รุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของ Office

ตารางด้านล่างแสดงรายการรุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นทั้งหมดของ Office พร้อมด้วยภาษาต่างๆ ที่มีให้ในเครื่องมือพิสูจน์อักษรของแต่ละรุ่น ถ้าคุณต้องการทำงานกับภาษาที่ไม่มีอยู่ในรุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่คุณใช้ คุณสามารถรับแพคภาษาแต่ละชุดได้จาก เพจ ตัวเลือกภาษาของ OfficeOffice Language Pack ประกอบไปด้วยการแสดงผล วิธีใช้ และเครื่องมือแก้ไขสำหรับหลายภาษา คุณสามารถเพิ่ม Office Language Pack ให้กับผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง ตารางนี้ยังสามารถใช้ระบุได้ด้วยว่าภาษาการพิสูจน์อักษรของเอกสารที่ใช้ร่วมกันใดบ้างที่ถูกรวมไว้ใน Office Language Pack แต่ละชุด โปรดสังเกตว่าถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 คุณสามารถใช้ Office 365 เพื่อติดตั้ง Office ในภาษาต่างๆ แทนการซื้อแพคภาษาได้

รุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้
อาหรับ อาหรับ, ฝรั่งเศส, อังกฤษ
บัลแกเรีย บัลแกเรีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
จีน (ประยุกต์) จีน (ประยุกต์), อังกฤษ
จีน (ดั้งเดิม) จีน (ดั้งเดิม), อังกฤษ
โครเอเชีย โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี, เซอร์เบีย ซิริลลิก, เซอร์เบีย ละติน
เช็ก เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สโลวัก
เดนมาร์ก เดนมาร์ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สวีเดน
ดัตช์ ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
อังกฤษ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน
เอสโตเนีย เอสโตเนีย, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน, รัสเซีย
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, สวีเดน
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส, อาหรับ, ดัตช์, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน
เยอรมัน เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี
กรีก กรีก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ฮิบรู ฮิบรู, อาหรับ, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย
ฮินดี ฮินดี, อังกฤษ, คุชราตี, กัณณาท, มาราฐี, ปัญจาบ, ทมิฬ, เตลุคู, อูรดู
ฮังการี ฮังการี, อังกฤษ, เยอรมัน
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย, อังกฤษ
อิตาลี อิตาลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น, อังกฤษ
คาซัคสถาน คาซัคสถาน, อังกฤษ, รัสเซีย
เกาหลี เกาหลี, อังกฤษ
ลัตเวีย ลัตเวีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย, อังกฤษ, เยอรมัน, โปแลนด์, รัสเซีย
มลายู (มาเลเซีย) มลายู (มาเลซีย), อังกฤษ, มลายู (บรูไน), จีน (ประยุกต์)
นอร์เวย์ (บ็อกมัล) นอร์เวย์ (บ็อกมัล), อังกฤษ, เยอรมัน, นอร์เวย์ (ในนอสก์)
โปแลนด์ โปแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน
โปรตุเกส (บราซิล) โปรตุเกส (บราซิล), อังกฤษ, สเปน
โปรตุเกส (โปรตุเกส) โปรตุเกส (โปรตุเกส), อังกฤษ, สเปน
โรมาเนีย โรมาเนีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
รัสเซีย รัสเซีย, อังกฤษ, เยอรมัน, ยูเครน
เซอร์เบีย (ละติน) เซอร์เบีย (ละติน), เซอร์เบีย (ซิริลลิก), โครเอเชีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
สโลวัก สโลวัก, เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, ฮังการี
สโลวีเนีย สโลวีเนีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี
สเปน สเปน, บาสก์, คาตาลัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เกลิเซียน, โปรตุเกส (บราซิล)
สวีเดน สวีเดน, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน
ไทย ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
ตุรกี ตุรกี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ยูเครน ยูเครน, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
เวียดนาม เวียดนาม, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
การปรับใช้สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

ถ้าคุณเป็นตัวแทนหน่วยงานขนาดใหญ่และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการปรับใช้รุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของ Office ให้ดูที่ ตัวเลือกสำหรับการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2013 ในหลายภาษา