ตัวเลือกการใช้ชุดโปรแกรม Office 2013 ในหลายภาษา

ตารางต่อไปนี้จัดเตรียมสถานการณ์สมมติที่เป็นตัวอย่างและคำอธิบายรายละเอียดเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจว่าตัวเลือกใดจะเหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ
ปกป้องข้อมูลดิจิทัลจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการรวมกับบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) สำหรับ Windows Server ทำให้ผู้ใช้สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ใดเปิด เปลี่ยนแปลง พิมพ์ ส่งต่อ และ/หรือ ทำการอื่นๆ กับเอกสารและข้อความอีเมลได้
ถ้าคุณต้องการ คุณควรติดตั้ง
ใช้ชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันเดียวเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบเพิ่มแพคภาษาที่มีการแปลเมนู ส่วนติดต่อผู้ใช้ วิธีใช้ และเครื่องมือพิสูจน์อักษรไว้แล้ว ภาษาของชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันใดก็ได้พร้อมกับ Microsoft Office Language Packs 2013 อย่างน้อยหนึ่งแพค หรือ Office Multi-Language Pack 2013
ตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานสำหรับองค์กรของคุณ และเปิดให้ผู้ใช้สามารถดูไฟล์ต่างๆ ด้วยภาษาอื่น ชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ตั้ง UI ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐาน และเปิดให้ผู้ใช้ดูไฟล์และใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรของเอกสารด้วยภาษาอื่นๆ ชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันภาษาอังกฤษ และ Office Language Packs 2013 อย่างน้อยหนึ่งแพค หรือ Office Multi-Language Pack 2013
ตั้งฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม Office 2013 เป็นภาษาท้องถิ่นแบบสมบูรณ์ภาษาเดียว แล้วเปิดให้ผู้ใช้สามารถดูไฟล์ในภาษาอื่นๆ ชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นภาษาเดียว
ตั้งฟังก์ชันการใช้งาน Office 2013 เป็นภาษาท้องถิ่นแบบสมบูรณ์ และให้ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขไฟล์ในภาษาอื่นๆ ชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นภาษาเดียว และ Office Language Packs 2013 อย่างน้อยหนึ่งแพค หรือ the Office Multi-Language Pack 2013

ชุดโปรแกรม Office 2013 เวอร์ชันภาษาท้องถิ่น

การออกใบอนุญาต เวอร์ชันภาษาท้องถิ่น ของชุดโปรแกรม Office 2013 (เช่น ชุดโปรแกรม Office 2013 ภาษาอังกฤษ และชุดโปรแกรม Office 2013 ภาษาสเปน) น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าองค์กรของคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการทำงานเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นแบบสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนเพิ่มเติมที่มากับเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นแบบสมบูรณ์บางภาษา เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นทุกภาษาจะมีเครื่องมือพิสูจน์อักษรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองภาษาที่คาดว่าคุณจะได้ใช้ (เช่น เวอร์ชันภาษานอร์เวย์จะมีเครื่องมือพิสูจน์อักษรภาษานอร์เวย์ เยอรมัน และอังกฤษ) การเพิ่มขอบเขตการแก้ไขและการสนับสนุน UI ให้มีกว่า 40 ภาษา คุณสามารถเพิ่ม Office Language Packs 2013 หนึ่งแพคหรือมากกว่านั้น