การเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in ในโปรแกรม Office

Add-in คือหน้าที่การใช้งานที่ถูกติดตั้งซึ่งเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองและคุณลักษณะใหม่ลงในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in สามารถใช้สำหรับคุณลักษณะใหม่หรือคุณลักษณะที่ปรับปรุงชนิดต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ บทความนี้จะอธิบายวิธีการแสดงและจัดการ Add-in ในโปรแกรม Office ของคุณ

ลูกเล่นที่คุณสามารถทำได้ด้วย Office 2010

บล็อก Office

ในบทความนี้


การแสดง Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

เมื่อคุณติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in หลายโปรแกรมจะถูกติดตั้งและลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณใช้โปรแกรม โปรแกรมใดอยู่


Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Word แล้วคลิก Add-in
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน    รายการรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Access แล้วจึงคลิก Add-in
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่ถูกแสดงรายการใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิก Add-in
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint จากนั้นคลิก Add-In
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center แล้วคลิก Add-ins
 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้
  • Active Application Add-ins     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน
  • Inactive Application Add-ins     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว
  • Document Related Add-ins     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่
  • Disabled Application Add-ins     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

การจัดการ Add-in อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in การเพิ่มหรือเอา Add-in ออก และการทำให้ Add-in ทำงานหรือไม่ทำงาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Add-in ที่ถูกปิดใช้งานโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ ให้ดูสองส่วนถัดไป

คุณใช้โปรแกรม โปรแกรมใดอยู่


Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Word แล้วคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ   Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Access แล้วจึงคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ   Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ   Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint จากนั้นคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ   Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center แล้วคลิก Add-ins
 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type
 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go
 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันได้รับข้อความว่า HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าคุณพยายามปิดใช้งาน Add-in และได้รับข้อความ "สถานะที่เชื่อมต่อของ Add-in ของ Office ที่ลงทะเบียนใน HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้" ให้ทำดังต่อไปนี้

คุณใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่


Windows Vista

 1. ปิด Outlook ถ้าคุณเปิด Outlook อยู่
 2. ตรวจสอบว่าบริการ Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ โดยการทำดังต่อไปนี้
  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก ตัวจัดการงาน แล้วคลิก กระบวนการ
  • ค้นหา OUTLOOK.EXE ในรายการกระบวนการ ดังต่อไปนี้
   • ถ้า OUTLOOK.EXE ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3
   • ถ้า OUTLOOK.EXE อยู่ในรายการ ให้คลิกที่คำสั่งนั้น แล้วคลิก จบกระบวนการ
 3. เริ่ม Outlook ในโหมดผู้ดูแลระบบ โดยการทำดังต่อไปนี้
  • คลิกขวาที่ไอคอน Outlook บนแถบเครื่องมือ เปิดใช้งานด่วน (อยู่ถัดจากปุ่มเริ่มของ Windows) จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

แสดงOutlook ไม่ได้อยู่บนแถบเครื่องมือ เปิดใช้ด่วน ของฉัน

คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Office คลิกขวาที่ Microsoft Office Outlook 2007 แล้วคลิก เพิ่มลงใน เปิดใช้ด่วน

 1. ปิดใช้งาน Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว ในบทความนี้
 2. ปิด Outlook
 3. เปิด Outlook แต่ไม่ใช่ในโหมดผู้ดูแลระบบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Windows XP

 1. ปิด Outlook ถ้าคุณเปิด Outlook อยู่
 2. ตรวจสอบว่าบริการ Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ โดยการทำดังต่อไปนี้
  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก ตัวจัดการงาน แล้วคลิก กระบวนการ
  • ค้นหา OUTLOOK.EXE ในรายการกระบวนการ ดังต่อไปนี้
   • ถ้า OUTLOOK.EXE ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3
   • ถ้า OUTLOOK.EXE อยู่ในรายการ ให้คลิกที่คำสั่งนั้น แล้วคลิก จบกระบวนการ
 3. เริ่ม Outlook ในโหมดผู้ดูแลระบบ โดยการทำดังต่อไปนี้
  • ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ Windows XP ในฐานะผู้ดูแล ให้ออกจากระบบ Windows XP แล้วเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
  • เปิด Outlook จากนั้นปิดใช้งาน Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว ในบทความนี้
 4. ปิด Outlook
 5. ออกจากระบบ Windows XP แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ตามปกติของคุณ
 6. เปิด Outlook

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การระบุปุ่มและตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่เพิ่มลงใน Ribbon จาก Add-in

Add-in และเอกสารสามารถเพิ่มปุ่มและตัวควบคุมแบบกำหนดเองลงใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ของได้ ตัวควบคุมแบบกำหนดเองทั้งหมดใน Office Fluent Ribbon มีคำแนะนำบนหน้าจอพิเศษที่ระบุแหล่งที่มาของตัวควบคุม ในตัวอย่างนี้ ตัวควบคุมมาจาก RXDemo.xlsm และถูกระบุในคำแนะนำบนหน้าจอของตัวควบคุม

รูป Ribbon

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าตัวควบคุมแบบกำหนดเองมาจากที่ใด และสามารถเอาออกหรือปรับปรุงเอกสาร แม่แบบส่วนกลาง หรือ COM Add-in ที่กำลังแสดงตัวควบคุมได้ โปรดดูส่วนก่อนหน้านี้เพื่อศึกษาวิธีการแสดง COM Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจาก Add-in ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น Add-in ที่ถูกติดตั้งและลงทะเบียนไว้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ แฮกเกอร์สามารถใช้ Add-in เพื่อสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายได้ เช่น การแพร่กระจายไวรัส ดังนั้นคุณสามารถใช้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Add-in เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in ในตอนท้ายของบทความนี้

ถ้าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับ Add-in และศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบ Add-in ที่มีแนวโน้มว่าไม่ปลอดภัยซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ศูนย์ความเชื่อถือจะปิดใช้งานโค้ดดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึง Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น และให้คุณมีตัวเลือกที่จะเปิดใช้งาน Add-in โปรดดูที่ส่วนถัดไปสำหรับวิธีการตัดสินใจที่ปลอดภัยก่อนที่คุณจะคลิกตัวเลือก

 หมายเหตุ   ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแถบข้อความ ตามค่าเริ่มต้น Office Outlook 2007 จะอนุญาตให้เรียกใช้ Add-in ที่ติดตั้งแล้วต่างๆ ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in เฉพาะเซสชันปัจจุบันเท่านั้นด้วยการคลิก เปิดใช้งาน Add-in นี้เฉพาะเซสชันนี้เท่านั้น หรือคุณจะปล่อยให้ปิดใช้งานก็ได้ คุณควรเปิดใช้งาน Add-in ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

กล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

หรือมิฉะนั้นคุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศอย่างชัดเจน ด้วยการคลิก เปิดใช้งานโค้ดทั้งหมดที่ประกาศโดยผู้ประกาศนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน Add-in นั้น และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ จากผู้ประกาศรายนั้นเชื่อถือได้เสมอ

Microsoft Office Outlook

ใน Office Outlook 2007 เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in เฉพาะเซสชันปัจจุบันเท่านั้นด้วยการคลิก เปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ หรือคุณจะปล่อยให้ปิดใช้งานก็ได้ คุณควรเปิดใช้งาน Add-in ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ Microsoft Office Outlook

หรือมิฉะนั้นคุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศอย่างชัดเจน ด้วยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน Add-in นั้น และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ จากผู้ประกาศรายนั้นเชื่อถือได้เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้ดูที่ เพิ่ม เอาออก หรือแสดงผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับโปรแกรมที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้

คุณใช้โปรแกรม โปรแกรมใดอยู่


Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access
 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณออกจากระบบและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel
 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ
 2. คลิก Add-in
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะอนุญาตให้เรียกใช้ Add-in ใดๆ ที่ติดตั้งแล้วได้ คุณสามารถจำกัด Outlook ให้เรียกใช้เฉพาะ Add-in ที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัลเท่านั้น ด้วยการนำการตั้งค่า การเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน ไปใช้กับ Add-in ดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ
 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร
 3. คลิก การเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครทั้งหมดที่ไม่มีลายเซ็นจะถูกปิดการทำงาน
 4. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก Add-in
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครไปใช้กับ Add-in ที่ติดตั้งอยู่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint
 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ
 2. คลิก Add-in
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center
 2. คลิก Add-ins
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word
 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in
 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

 หมายเหตุ   การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007