ดูรายละเอียด
โดย
Fotolia

คู่ค้าของ Microsoft

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชมไซต์ Fotolia

ดาวน์โหลด
ขนาด:
1,051 (ก) x‎ 750 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
379 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
1,056