ดูรายละเอียด
โดย
Fotolia

คู่ค้าของ Microsoft

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชมไซต์ Fotolia

ดาวน์โหลด
ขนาด:
1,597 (ก) x‎ 1,200 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
1,130 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
871