ดูรายละเอียด
โดย
Fotolia

คู่ค้าของ Microsoft

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชมไซต์ Fotolia

ดาวน์โหลด
ขนาด:
1,000 (ก) x‎ 750 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
631 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
2,854