ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
1,280 (ก) x‎ 1,024 (ส)
ความละเอียด:
72 dpi
ขนาดไฟล์:
578 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
230