ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
1,050 (ก) x‎ 750 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
33 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
102
สไตล์: