ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
691 (ก) x‎ 1,050 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
74 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
245
สไตล์: