ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
1,012 (ก) x‎ 1,050 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
110 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
186
สไตล์: