ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
600 (ก) x‎ 428 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
18 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
41