ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
400 (ก) x‎ 600 (ส)
ความละเอียด:
150 dpi
ขนาดไฟล์:
46 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
162