ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
60 (ก) x‎ 1 (ส)
ความละเอียด:
72 dpi
ขนาดไฟล์:
1 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
488