ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
127 (ก) x‎ 145 (ส)
ความละเอียด:
96 dpi
ขนาดไฟล์:
8 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
3,528
สไตล์:
744