ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
68 (ก) x‎ 60 (ส)
ความละเอียด:
96 dpi
ขนาดไฟล์:
21 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
1,757
สไตล์:
717