ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
ขนาด:
63 (ก) x‎ 65 (ส)
ความละเอียด:
96 dpi
ขนาดไฟล์:
17 กิโลไบต์
ดาวน์โหลด:
13,995