เกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office System

ถ้าต้องการใช้งานคุณลักษณะทั้งหมดของ Microsoft Office 2003 ต่อไป คุณจะต้องเปิดการใช้งาน Office ของคุณ ตัวช่วยสร้างนี้ จะนำคุณผ่านทีละขั้นตอนของการเปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

Microsoft Product Activation เป็นเทคโนโลยีที่ป้องกันการโจรกรรมโดยได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และไม่รบกวน รวมทั้งช่วยปกป้องความลับของลูกค้าอีกด้วย

Product Activation จะทำงานโดยการตรวจสอบ product key ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณต้องใช้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ว่าไม่ได้ถูกใช้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เกินจำนวนที่ระบุให้ในใบอนุญาตการใช้งานของซอฟต์แวร์นั้น คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่ทำให้คุณสามารถให้รหัสประจำตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ (ซึ่งมีที่มาจาก product key ของการติดตั้ง) แก่ Microsoft ได้ไม่ว่าจะผ่านทางการถ่ายโอนการเข้ารหัสลับทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ การตอบรับ (ยืนยัน ID) จะถูกส่งกลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อไว้ ตัวช่วยสร้างจะทำการเชื่อมต่อให้คุณ ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการพูดคุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ขั้นตอนจะใช้เวลานานกว่า

ข้อมูลการเปิดใช้งานที่ให้กับ Microsoft จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย Microsoft ห่วงใยต่อความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณให้มาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีการทำงานของ Microsoft ในการป้องกันความลับของคุณใน Microsoft Office สามารถเข้าไปค้นหาได้ในวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ในส่วนของ "คำประกาศเรื่องความลับ"

หลังจากที่คุณได้เสร็จสิ้นการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้โดยตรงจาก Microsoft ตัวเลือกการลงทะเบียนจะไม่มีให้ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ โปรดจำไว้ว่าการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสมัครใจอย่างสิ้นเชิง และต้องยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการร่วมกัน เช่น ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ข้อมูลการลงทะเบียนใดๆ ที่ให้ไว้ จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย และแยกต่างหากจากข้อมูลการเปิดใช้งาน จะไม่มีการให้ยืม หรือขายข้อมูลให้กับบริษัทรายอื่นโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ

  • สำหรับข้อมูลเรื่องสิทธิ์ในการใช้งานของคุณ โปรดดูที่ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์ให้ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งออกให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง (End User Licence Agreement - EULA) เมื่อต้องการเรียกดู EULA ให้คลิกที่เมนู วิธีใช้ คลิก เกี่ยวกับ <ชื่อผลิตภัณฑ์>... แล้วคลิก ดูข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์ให้ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งออกให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง
  • การบริการแบบ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) จะมีไว้สำหรับบุคคลที่มีอาการหูหนวก หรือมีปัญหาในการรับฟัง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้คุณใช้โมเด็มของ TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย 800-718-1599 สำหรับนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ให้คุณใช้โมเด็มของ TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย 716-871-6859 การบริการของ TT/TTY จะใช้ได้กับภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • สำหรับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วเรื่องการเปิดใช้งาน โปรดเข้าไปที่ Microsoft Office Online

แสดงจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Microsoft Office ของคุณ

ก่อนหน้าที่คุณจะเปิดใช้งาน คุณอาจเรียกใช้ Microsoft Office ไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเลยช่วงเวลาที่กำหนดนี้แล้ว Microsoft Office จะเข้าสู่โหมดการทำงานที่น้อยลง ในโหมดการทำงานที่น้อยลงนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกสิ่งที่แก้ไขในเอกสาร และไม่สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ หน้าที่การใช้งานอื่นๆ ก็จะลดลงด้วย

แฟ้มข้อมูล Office หรือเอกสารที่มีอยู่แล้วจะไม่ถูกทำลาย และคุณจะเอา Office ออกจากโหมดนี้ได้โดยทำตามคำสั่งย่อที่แสดงบนหน้าจอ

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, Office - General , Office - Imaging Services, Outlook, PowerPoint, Project, Project (std) , Publisher, Word