การดูข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ (EULA)

ใช้กับ
Microsoft Office System

เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้งานของคุณ คุณสามารถดูข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ (EULA) Office 2003 โดยทำสิ่งต่อไปนี้

  1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ <ชื่อผลิตภัณฑ์>
  2. คลิก ดูข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตสำหรับผู้ใช้
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, Office - Imaging Services, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Visio , Visio Standard, Word