การคัดลอกรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก

แสดงวิธีการ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ซึ่งมีรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน แสดงอยู่ในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ถ้าโฟลเดอร์นั้นไม่แสดงในรายการ ให้เพิ่มเข้าไปในบานหน้าต่าง

แสดงวิธีการ

 1. ในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ให้คลิก เพิ่มทางลัดไปยังรูปภาพ
 2. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะสร้างทางลัดไปยังรูปภาพ
 3. คลิก เพิ่ม

ทางลัดใหม่จะปรากฏในรายการ ทางลัดไปยังรูปภาพ

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

แสดงวิธีการ

ให้เลือกทำอย่า่งใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในรายการ ทางลัดไปยังรูปภาพ

 • เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในโฟลเดอร์หนึ่ง ให้เลือกโฟลเดอร์นั้น
 • เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในหลายโฟลเดอร์ที่อยู่ติดกัน ให้เลือกโฟลเดอร์แรกในกลุ่ม จากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์สุดท้ายในกลุ่ม
 • เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในหลายโฟลเดอร์ซึ่งไม่อยู่ติดกัน ให้เลือกหนึ่งโฟลเดอร์ จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มทีละโฟลเดอร์

 หมายเหตุ   เมื่อมีการเลือกหลายโฟลเดอร์ รูปภาพทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่เลือกจะแสดงลำดับการจัดเรียงปัจจุบันในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

แสดงวิธีการ

ให้เลือกทำอย่า่งใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหนึ่ง ให้คลิกที่รูปภาพนั้น จากนั้นในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้คลิก ถัดไป รูปปุ่ม หรือ ก่อนหน้า รูปปุ่ม เพื่อเปลี่ยนไปเลือกภาพอื่น หากคุณกำลังใช้มุมมองรูปภาพเดียว รูปที่แสดงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูปซึ่งอยู่ติดกัน ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้เลือกรูปแรกในกลุ่มจากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกรูปสุดท้ายในกลุ่ม
 • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูปซึ่งไม่ติดกัน ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้เลือกรูปภาพหนึ่งรูปจากนั้นกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกรูปที่ต้องการเพิ่มทีละรูป
 • เมื่อต้องการเลือกรูปทั้งหมด ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้คลิก เลือกทั้งหมด บนเมนู แก้ไข
 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐานให้คลิก คัดลอกรูปปุ่ม
 2. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางการคัดลอก จากนั้นคลิก วาง รูปปุ่ม

 หมายเหตุ 

 • อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถคัดลอกรูปภาพด้วยการลากรูปภาพไปยังอีกโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการย้ายรูปภาพแทนที่จะคัดลอกรูปภาพ ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากรูปภาพไปยังโฟลเดอร์ใหม่
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพไปยังโปรแกรม Microsoft Office อีกโปรแกรมหนึ่งได้ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก รูปปุ่ม สลับไปยังอีกโปรแกรม แล้วคลิก วาง รูปปุ่ม