ข้อผิดพลาด "ขออภัย...(0x80070005)” เมื่อพยายามเปิดใช้งาน Office 2013

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Office โปรดเรียกใช้ Office ในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อทำการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์

"ขออภัย มีบางอย่างผิดพลาดและเราไม่สามารถดำเนินการให้คุณได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง (0x80070005)"

Windows 8

  1. ปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด แล้วไปที่หน้าจอเริ่มของ Windows
  2. คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม Office ใดๆ เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบจากหน้าจอเริ่มของ Windows 8

  1. ทำตามขั้นตอนการเปิดใช้งาน

Windows 7

  1. ปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด
  2. คลิกขวาที่โปรแกรม Office ใดๆ เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบจาก Windows 7

  1. ทำตามขั้นตอนการเปิดใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าขั้นตอนที่ให้ไว้ไม่ได้ผล หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดซ้ำทุกเดือน ให้ทำตามขั้นตอนขั้นสูง ในบทความนี้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2013