ฉันกำลังใช้ Office 365 หลังการอัปเกรดบริการหรือไม่

การอัปเกรดบริการเสร็จสมบูรณ์ ทุกคนสามารถใช้ หลังจากการอัปเกรดบริการได้แล้วในตอนนี้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business