การซื้อการสมัครใช้งานหลังจากทดลองใช้ Office 365

หลังจากการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้ Office 365 คุณสามารถซื้อการสมัครใช้งานหรือเลือกซื้อแผนหรือบริการอื่นได้

  1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ > การสมัครใช้งาน
  2. บนหน้า การสมัครใช้งาน ให้คลิกแผนทดลองใช้ที่คุณต้องการซื้อ
  3. บนหน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ให้คลิก ซื้อทันที แล้วทำตามคำแนะนำ

ถ้าแผนหรือบริการเพิ่มเติมพร้อมให้คุณใช้งาน รายการเหล่านั้นจะแสดงภายใต้ ข้อเสนออื่นๆ

เคล็ดลับสำหรับการซื้อการสมัครใช้งานขณะอยู่ในช่วงทดลองใช้

  • สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้:   ผู้ใช้เวอร์ชันทดลองใช้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นการสมัครใช้งานแบบจ่ายเงินใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ใช้ในเวอร์ชันทดลองใ้ช้
    ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานสำหรับแผนหรือบริการอื่นๆ ที่คุณไม่ได้ใช้ในเวอร์ชันทดลองใช้ คุณจะต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้เหล่านั้นสำหรับการสมัครใช้งานใหม่หลังจากที่คุณสั่งซื้อแล้ว
  • ที่อยู่การใช้บริการ:   ที่อยู่องค์กรที่คุณได้ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนสำหรับเวอร์ชันทดลองใช้จะเป็นที่อยู่การใช้บริการเริ่มต้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ ที่อยู่นี้จะถูกใช้้เพื่อระบุภาษีและตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูลของคุณ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ บนหน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ภายใต้ ที่อยู่การใช้บริการ ให้คลิก แก้ไข
  • คู่ค้าที่ได้รับอนุญาตของไมโครซอฟท์   ถ้าคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตของไมโครซอฟท์ช่วยคุณในการตัดสินใจซื้อ และคุณต้องการเชื่อมโยงการสมัครใช้งานของคุณกับคู่ค้าที่คุณสั่งซื้อด้วย บน หน้า รายละเอียดการสมัครใช้งาน ภายใต้ ข้อมูลคู่ค้า ให้คลิก เพิ่ม
 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business