ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาทางด้านเทคนิค บริการก่อนการขาย การเรียกเก็บเงิน และการสมัครสมาชิก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือสำหรับปัญหาทางด้านเทคนิค บริการก่อนการขาย การเรียกเก็บเงิน และการสมัครการใช้งาน จากทีมสนับสนุนของ Office 365 ผ่านสองวิธีต่อไปนี้

ส่งคำขอบริการ

เมื่อคุณส่งคำขอบริการจากศูนย์การจัดการ Office 365 คำขอนั้นจะถูกส่งไปยังตัวแทนฝ่ายสนับสนุนโดยตรง เมื่อคุณสร้่างคำขอบริการ ให้คุณใส่ข้อมูลเพื่ออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากที่คุณส่งคำขอบริการแล้ว คุณจะได้รับการติดต่อจจากตัวแทนฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการสร้างคำขอบริการสำหรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริการก่อนการขาย การเรียกเก็บเงิน หรือการสมัครใช้งาน

  1. ใน Office 365 ให้ทำดังนี้
  • สำหรับ Office 365 Enterprise หรือ Office 365 Midsize Business ให้คลิกที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > การสนับสนุน > คำขอบริการใหม่
  • สำหรับOffice 365 Small Business ให้คลิกที่ ผู้ดูแลระบบ > ขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางออนไลน์ > คำขอบริการใหม่
  1. ในตัวช่วยสร้าง คำขอบริการใหม่ ให้ใส่ข้อมูลในกล่องที่ต้องระบุ และให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แนบไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วส่งคำขอของคุณ

หลังจากที่คุณส่งคำขอของคุณแล้ว คุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนฝ่ายสนับสนุนผ่านทางอีเมล เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาการตอบสนองเริ่มแรกของการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ให้ดูที่ คำอธิบายบริการการสนับสนุน Office 365

ดู แก้ไข หรือปิดคำขอบริการ

เมื่อต้องการอัปเดตและดูสถานะคำขอบริการของคุณในขณะที่คำขอเปิดอยู่ อันดับแรกให้ค้นหาหน้า คำขอบริการ ดังนี้

  • สำหรับ Office 365 Enterprise หรือ Office 365 Midsize Business ให้คลิกที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > การสนับสนุน > คำขอบริการ
  • สำหรับ Office 365 Small Business ให้คลิกที่ ผู้ดูแลระบบ > ขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางออนไลน์ > ดูคำขอบริการทั้งหมด

จากนั้นคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • ตอบกลับคำขอข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนฝ่ายสนับสนุน    บนหน้า คำขอบริการ ให้คลิกที่ ตัวกรอง ตัวกรอง > ต้องการการดำเนินการ ดูคำขอบริการที่มอบหมายให้คุณในคอลัมน์ มอบหมายให้
  • ดูสถานะของคำขอบริการที่ได้ส่งไปก่อนหน้านี้    บนหน้า คำขอบริการ ให้คลิกที่ ตัวกรองตัวกรอง > คำขอทั้งหมด ดูสถานะของคำขอแต่ละรายการในคอลัมน์ สถานะ
  • เพิ่มบันทึกย่อและไฟล์ลงในคำขอบริการที่มีอยู่    บนหน้า คำขอบริการ ให้คลิกหมายเลขคำขอบริการ จากนั้นคลิก บันทึกย่อ หรือ ไฟล์ เพิ่มข้อมูลของคุณ จากนั้นคลิก ปิด ที่ด้านล่างของหน้า (ไม่ต้อง ปิดคำขอ ที่ด้านขวาของหน้า) เมื่อคุณคลิก ปิด คำขอบริการของคุณจะได้รับการอัปเดต
  • ปิดคำขอเมื่อปัญหาของคุณได้รับการแก้ไข หรือเมื่อคุณไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไป    บนหน้า คำขอบริการ ให้คลิกหมายเลขคำขอบริการ แล้วคลิกบันทึกย่อ ภายใต้ กำลังปิดคำขอ ให้คลิก ปิดคำขอ

ติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์

คุณยังสามารถพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนได้โดยตรงสำหรับการขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริการก่อนการขาย การเรียกเก็บเงิน หรือการสมัครใช้งาน

 หมายเหตุ    ผู้ดูแลระบบสำหรับ ควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคในกรณีที่พบปัญหาที่สำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริการไม่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบควรส่งปัญหาด้านเทคนิคโดยส่งคำขอบริการจากศูนย์การจัดการ Office 365 Small BusinessOffice 365

ถ้าคุณเป็นผู้ทุพพลภาพและต้องการการสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงได้ โปรดติดต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business