เหตุใดฉันจึงไม่สามารถติดตั้ง Office 2013 เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิตไว้ด้วยกันได้

โปรแกรม Microsoft Office 2013 รุ่น 32 บิต และรุ่น 64 บิตไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถติดตั้งได้ครั้งละหนึ่งรุ่นเท่านั้น ถ้าคุณต้องการติดตั้งโปรแกรม Office เวอร์ชัน 2010 และ 2013 ไว้ด้วยกัน จะต้องเป็นโปรแกรมแบบเดียวกัน นั่นคือ ให้ติดตั้งโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิตทั้งสองเวอร์ชัน ไม่สามารถติดตั้งทั้งสองรุ่นได้

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าควรติดตั้งเวอร์ชันใด โปรดดู เลือก Office 2013 เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจเห็น

  • เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2013 ทั้งเวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

เราไม่สามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิตไว้ด้วยกันได้

  • ถ้าคุณมีโปรแกรม Office รุ่น 64 บิต ติดตั้งไว้แล้ว และคุณพยายามติดตั้งรุ่น 32 บิต (แม้ในขณะติดตั้งเวอร์ชันที่แตกต่างกัน เช่น ติดตั้งทั้งเวอร์ชัน 2010 และ 2013) คุณจะเห็นข้อความนี้:

เราพบปัญหา!

ขออภัย เราไม่สามารถติดตั้ง Office (32 บิต) ได้ เนื่องจากคุณมีโปรแกรม Office 64 บิตเหล่านี้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

โปรดลองติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิตแทน หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม Office 64 บิตอื่นๆ แล้วลองติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตอีกครั้ง

  • ถ้าคุณมีโปรแกรม Office รุ่น 32 บิต และคุณพยายามติดตั้งรุ่น 64 บิต (แม้ในขณะติดตั้งเวอร์ชันที่แตกต่างกัน เช่น ติดตั้งทั้งเวอร์ชัน 2010 และ 2013) คุณจะเห็นข้อความนี้:

เราไม่สามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิตได้เนื่องจากพบโปรแกรมเวอร์ชัน 32 บิตต่อไปนี้บนพีซีของคุณ:

รายการของโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตทั้งหมดก่อน แล้วลองติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Office รุ่น 32 บิตแทน ให้เรียกใช้การติดตั้งรุ่น 32 บิต

ถอนการติดตั้ง Office

โปรดดูที่บทความสนับสนุน ถอนการติดตั้ง Microsoft Office 2013 เพื่อดูวิธีถอนการติดตั้ง Office 2013

ติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิต

หลังจากที่คุณได้ถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิตใดๆ แล้ว เมื่อคุณเรียกใช้การติดตั้ง ค่าเริ่มต้นจะเป็นการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต

ติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต

 สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณได้ติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิตไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิตของคุณ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากโฟลเดอร์รากเพื่อติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต

Add-in ใดๆ ที่คุณต้องการใช้งานกับ Office ต้องเป็นรุ่น 64 บิตด้วย

ระหว่างการติดตั้ง

  1. ถ้าคุณเรียกใช้การติดตั้ง Office จากโฟลเดอร์ราก และได้คลิก กำหนดเอง ไว้ ให้คลิก ปิด เพื่อออกจากการติดตั้ง
  2. คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกการติดตั้ง แล้วคลิก ปิด รูปปุ่ม
  3. ไปที่โฟลเดอร์ x64 ในแผ่นดิสก์ของ Office และดับเบิลคลิกที่ Setup.exe เพื่อเรียกใช้การติดตั้งสำหรับเวอร์ชัน 64 บิต

เริ่มจากบัญชีของฉัน

  1. ไปที่ บัญชีของฉันบน Office.com
  2. คลิก ตัวเลือกภาษาและการติดตั้ง > ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม > Office 64 บิต > ติดตั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013