การช่วยสำหรับการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync สำหรับผู้ทุพพลภาพ

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน หัวข้อต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync ได้มากขึ้น

ในบทความนี้


ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync

นอกเหนือจากฟีเจอร์และเครื่องมือการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft Windows แล้ว ฟีเจอร์ต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการ Lync ได้มากขึ้น

 หมายเหตุ    ข้อมูลในเอกสารนี้จะนำไปใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถ้าคุณได้รับผลิตภัณฑ์นี้นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้บัตรข้อมูลสาขาย่อยที่มาพร้อมกับแพคเกจซอฟต์แวร์ของคุณ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์ เพื่อดูรายการหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของฝ่ายบริการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ คุณสามารถติดต่อสาขาย่อยของคุณเพื่อดูว่าชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งอธิบายไว้ในส่วนนี้พร้อมใช้งานในพื้นที่ของคุณหรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงมีให้ใช้งานในภาษาอื่นๆ รวมถึงภาษาญี่ปุ่นและฝรั่งเศสด้วย

คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ใช้คีย์ลัดนี้
ย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าไปยังองค์ประกอบหรือลิงก์ถัดไปในส่วนติดต่อผู้ใช้ TAB
ย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหลังไปยังองค์ประกอบหรือลิงก์ก่อนหน้าในส่วนติดต่อผู้ใช้ SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างสิ่งต่อไปนี้

  • ตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่
  • ตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก
  • ข้อมูลในรายการ

ลูกศรขึ้น

ลูกศรลง

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

SPACEBAR
เปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก ALT+ลูกศรลง
ปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก ESC

ดำเนินการคำสั่งที่เลือก

เปิดลิงก์ที่เลือก

แก้ไขข้อมูลที่เลือกในรายการ

ENTER

คีย์ลัดของกล่องแก้ไข

กล่องแก้ไขคือพื้นที่ว่างเปล่าที่คุณพิมพ์หรือวางข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ HOME
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ END
ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ CTRL+ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ CTRL+ลูกศรขวา
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย SHIFT+ลูกศรซ้าย
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา SHIFT+ลูกศรขวา
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา
เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ SHIFT+HOME
เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ SHIFT+END

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงวิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync

วิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync มีฟีเจอร์ที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขวางขึ้น โดยรวมไปถึงผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา หรือมีความทุพพลภาพอื่นๆ

คีย์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ใช้คีย์ลัดนี้
แสดงหน้าต่างวิธีใช้ F1
สลับเคอร์เซอร์ระหว่างบานหน้าต่างหัวเรื่องของวิธีใช้กับบานหน้าต่างนำทาง (แท็บต่างๆ เช่น เนื้อหา การค้นหา และ ดัชนี) F6
เปลี่ยนระหว่างแท็บต่างๆ (เช่น เนื้อหา การค้นหา และ ดัชนี) ขณะอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง

ALT + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ของแท็บนั้น

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือไฮเปอร์ลิงก์ถัดไป TAB
เลือกข้อความที่ซ่อนหรือไฮเปอร์ลิงก์ก่อนหน้า SHIFT+TAB
ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือกไว้ ENTER
แสดงเมนู ตัวเลือก เพื่อเข้าถึงคำสั่งใดๆ ของแถบเครื่องมือวิธีใช้ ALT+O
ซ่อนหรือแสดงบานหน้าต่างที่มีแท็บ เนื้อหา การค้นหา และ ดัชนี ALT+O แล้วกด T
แสดงหัวข้อที่ดูก่อนหน้านี้ ALT+O แล้วกด B
แสดงหัวข้อถัดไปในลำดับของหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้ ALT+O แล้วกด F
กลับไปยังหน้าโฮมเพจที่ระบุ ALT+O แล้วกด H
หยุดหน้าต่างของวิธีใช้ไม่ให้เปิดหัวข้อวิธีใช้ (จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณต้องการหยุดเว็บเพจจากการดาวน์โหลด) ALT+O แล้วกด S
เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต สำหรับ Microsoft Internet Explorer ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงได้ ALT+O แล้วกด I
รีเฟรชหัวข้อ (จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณได้เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ) ALT+O แล้วกด R
พิมพ์หัวข้อทั้งหมดในหนังสือ หรือเฉพาะหัวข้อที่เลือกไว้เท่านั้น ALT+O แล้วกด P
ปิดหน้าต่างวิธีใช้ ALT+F4

คุณสามารถทำงานทั่วไปได้มากมายอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้คีย์ลัดในวิธีใช้ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ

ภาพทุกภาพในวิธีใช้ศูนย์การจัดการ Lync รวมถึงสกรีนช็อตและไอคอนต่างๆ จะมีข้อความแสดงแทนที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้ที่มีปัญหาในการชมภาพสามารถหยุดเคอร์เซอร์ชั่วขณะบนภาพนั้นเพื่ออ่านข้อความแสดงแทนได้ ข้อความแสดงแทนจะอธิบายถึงสิ่งที่แสดงบนภาพ หรืออธิบายถึงคำสั่งของโปรแกรมที่ไอคอนนั้นแสดง

ผลิตภัณฑ์และบริการของการช่วยสำหรับการเข้าถึงจากไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน หัวข้อต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึง Windows ได้มากขึ้น

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Windows

ระบบปฏิบัติการ Windows มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่แล้วภายในเป็นจำนวนมาก อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพิมพ์หรือการใช้เมาส์ ผู้ทุพพลภาพทางสายตาหรือมีปัญหาด้านสายตา หรือผู้ที่หูหนวกหรือหูตึง ฟีเจอร์ต่างๆ จะถูกติดตั้งระหว่างการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ดูที่ วิธีใช้ใน Windows และ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

บทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอน ฟรี!

ไมโครซอฟท์มีชุดของบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอนที่ให้ขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับการปรับค่า ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง และการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบเคียงข้างกันเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือทั้งสองอย่าง

เมื่อต้องการค้นหาบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอนสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ให้ดูที่ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยเหลือสำหรับ Windows

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยเหลือที่หลากหลายมีพร้อมใช้งาน เพื่อทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถค้นหาแค็ตตาล็อกสำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยเหลือที่ใช้งานบน Windows ได้ที่ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีการช่วยเหลือ คุณต้องแน่ใจว่าได้ติดต่อผู้ขายเทคโนโลยีการช่วยเหลือของคุณก่อนที่คุณจะอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ที่เป็นไปได้

เอกสารในรูปแบบอื่น

ถ้าคุณมีปัญหาในการอ่านหรือการจัดการกับสื่อสิ่งพิมพ์ คุณสามารถขอรับเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมากมาย คุณสามารถดูดัชนีของเอกสารผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้บน เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

นอกจากนี้ คุณสามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมของไมโครซอฟท์ได้จาก Learning Ally (ก่อนหน้าคือ Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.) Learning Ally แจกจ่ายเอกสารเหล่านี้ให้กับสมาชิกที่ลงทะเบียนหรือมีสิทธิ์ของบริการการแจกจ่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของเอกสารผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ และหนังสือจาก Microsoft Press โปรดไปที่ http://learningally.org/ หรือติดต่อตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Learning Ally

20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540

หมายเลขโทรศัพท์ใช้เฉพาะภายในสหรัฐอเมริกา โทร (800) 221-4792

หมายเลขโทรศัพท์ใช้จากนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โทร (609) 452-0606

โทรสาร (609) 987-8116

ที่อยู่เว็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือไซต์ที่กล่าวถึงในที่นี้ได้

บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ถ้าคุณหูหนวกหรือหูตึง โปรดเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ และการบริการลูกค้าที่พร้อมใช้งานผ่านบริการ Text Telephone (TTY/TDD) ดังนี้

  • สำหรับการบริการลูกค้า โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลการขายของไมโครซอฟท์ที่ โทร (800) 892-5234 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ระหว่าง 6:30 AM ถึง 5:30 PM ตามเวลาแปซิฟิก
  • สำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่ โทร (800) 892-5234 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ระหว่าง 6:00 AM ถึง 6:00 PM ตามเวลาแปซิฟิก ในแคนาดา โทร (905) 568-9641 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ระหว่าง 8:00 AM ถึง 8:00 PM ตามเวลาโซนตะวันออก

บริการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จะขึ้นอยู่กับราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขในช่วงเวลาที่การบริการนั้นใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพได้อย่างไร โปรดดูที่ เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของไมโครซอฟท์

 
 
นำไปใช้กับ:
ศูนย์การจัดการ Lync