การตั้งค่า Lync Online สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ขณะนี้ Lync Online ให้การสนับสนุนไคลเอ็นต์ Lync 2013 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Lync บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone, iPhone, iPad, Android และ Nokia รุ่นที่เลือกไว้ ฟีเจอร์ที่สนับสนุนได้แก่ การแสดงตน การส่งข้อความโต้ตอบทันที (IM) ชื่อที่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าร่วมประชุมโดยให้ผู้บริการประชุมเสียงโทรมาที่อุปกรณ์เคลื่อนที่

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมและผู้ใช้ของคุณสำหรับโปรแกรมไคลเอนต์ Lync บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  1. รีวิวฟีเจอร์ที่โปรแกรมไคลเอนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่รองรับ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่หัวข้อ ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมไคลเอนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  2. การเพิ่มการตั้งค่าระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมไคลเอนต์ Lync บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่หัวข้อ การตั้งค่าระบบเครือข่ายใน Lync Online
  3. ทดสอบการตั้งค่าของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หนึ่งหรือสองเครื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น
  4. บอกผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับวิธี ติดตั้ง Lync สำหรับโปรแกรมไคลเอนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา
 
 
นำไปใช้กับ:
ศูนย์การจัดการ Lync