เพิ่มโดเมนของคุณใน Office 365

ถ้าองค์กรของคุณมีชื่อโดเมนแบบกำหนดเองอยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คุณสามารถเพิ่มชื่อโดเมนนั้นลงใน Office 365 Enterprise หรือ Office 365 Midsize Business แล้วใช้ชื่อโดเมนนั้นกับอีเมลและบริการอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสลับอีเมลสำหรับโดเมนของคุณจากบริการอื่นได้ รวมถึงการย้ายจดหมายไปยัง Office 365 ด้วย

 หมายเหตุ    ถ้าคุณมีบริษัทขนาดใหญ่และวางแผนการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทดสอบนำร่องกับโดเมนที่แชร์หรือการปรับใช้แบบไฮบริด ให้เลือกการตั้งค่าในพอร์ทัลการดูแล Office 365 เพื่อเริ่มใช้งาน

ดูวิดีโอ

มีขั้นตอนพื้นฐาน 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > โดเมน > เพิ่มโดเมน
 2. ตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนโดยการสร้างระเบียนที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS หรือผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณ
 3. สร้างผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลบนโดเมนนี้
 4. กำหนดวิธีที่คุณจะใช้โดเมนของคุณโดยการเลือกเว็บไซต์สาธารณะ Exchange Online, Lync Online, SharePoint Online หรือแบบผสมก็ได้ เราเรียกว่า วัตถุประสงค์ของโดเมน สำหรับรายละเอียด ให้ดูสถานการณ์ด้านล่างต่อไปนี้
 5. อัปเดตระเบียน DNS ของคุณที่ผู้ให้บริการโฮสต์หรือผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณเพื่อชี้บริการเหล่านี้ไปยัง Office 365 ให้ดูสถานการณ์ด้านล่างต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. ถ้าโดเมนนี้คือโดเมนหลักของคุณ ให้เปลี่ยนโดเมน Office 365 เริ่มต้นเป็นโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > โดเมน เลือกโดเมน จากนั้นทางด้านขวา ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

งานที่แน่นอนที่คุณต้องทำกับขั้นตอนที่ 4 และ 5 ในตัวช่วยสร้างโดเมนจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณวางแผนจะใช้โดเมนนี้ดังนี้

แสดง เพิ่มโดเมนที่คุณใช้งานอยู่แล้วสำหรับอีเมล สลับอีเมลไปยัง Office 365 และให้เว็บไซต์สาธารณะของคุณอยู่ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

ขั้นตอน (ในตัวช่วยสร้างโดเมน) งาน
ขั้นตอนที่ 4 - วัตถุประสงค์ของโดเมน ในขั้นตอน "ตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก Exchange Online แล้วเลือก Lync Online ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ด้วย
ขั้นตอนที่ 5 - อัปเดตระเบียน DNS

หน้าของตัวช่วยสร้างถัดไปแสดงสามระเบียน DNS ที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Exchange Online ดังนี้

 • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365 ทันทีที่คุณเปลี่ยนค่านี้ อีเมลจะหยุดไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเก่าของคุณ และจะมาที่ Office 365 แทน
 • ระเบียนการค้นหาอัตโนมัติ CNAME เพื่อที่ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook จะสามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Office 365 ได้โดยอัตโนมัติ
 • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

ถ้าคุณเลือก Lync Online ระเบียน DNS สำหรับ Lync Online จะแสดงรายการดังนี้

คุณยังต้องตั้งค่าระเบียน CNAME เพิ่มอีกหนึ่งระเบียนสำหรับ Office 365 อีกด้วย

ใช้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าระเบียนเหล่านี้ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

แสดง เพิ่มโดเมนที่คุณใช้งานสำหรับอีเมลและเว็บไซต์สาธารณะอยู่แล้ว และย้ายเว็บไซต์สาธารณะของคุณไปยัง Office 365

ขั้นตอน (ในตัวช่วยสร้างโดเมน) งาน
ขั้นตอนที่ 4 - วัตถุประสงค์ของโดเมน ในขั้นตอน "ตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก Exchange Online แล้วเลือก Lync Online ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ด้วย
ขั้นตอนที่ 5 - อัปเดตระเบียน DNS

หน้าของตัวช่วยสร้างถัดไปแสดงสามระเบียน DNS ที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Office 365 ดังนี้

 • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365 ในทันทีที่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น อีเมลจะหยุดไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเก่าของคุณ และจะมาที่ Office 365 แทน
 • ระเบียน CNAME เพื่อที่ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook จะสามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Office 365 ได้โดยอัตโนมัติ
 • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

ถ้าคุณเลือก Lync Online ระเบียน DNS สำหรับ Lync Online จะแสดงรายการด้วยดังนี้

คุณยังต้องตั้งค่าระเบียน CNAME เพิ่มอีกหนึ่งระเบียนสำหรับ Office 365 อีกด้วย

ใช้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าระเบียนเหล่านี้ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7 – ตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณและสร้างระเบียน DNS ที่จำเป็น

ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อโดเมนของคุณสำหรับ URL เว็บไซต์สาธารณะของ Office 365 รวมทั้งอีเมลและ Lync (Lync เป็นโปรแกรม Office ที่มีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที รายการที่ติดต่อ การสนทนาทางเสียงและวิดีโอ การประชุมออนไลน์ การใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน และอื่นๆ ) คุณจะต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม อันดับแรก คุณตั้งค่าโดเมนของคุณสำหรับอีเมลและ Lync (Lync เป็นโปรแกรม Office ที่มีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที รายการที่ติดต่อ การสนทนาทางเสียงและวิดีโอ การประชุมออนไลน์ การใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน และอื่นๆ ) ทำให้เว็บไซต์สาธารณะของคุณพร้อมที่จะประกาศ แล้วกลับมาที่นี่และตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโดเมนกับ SharePoint Online

ให้ดูที่ ใช้ SharePoint Online บนโดเมนแบบกำหนดเองร่วมกับบริการอื่นๆ เพื่อให้ทั้งหมดทำงานร่วมกันได้

แสดง เพิ่มโดเมนที่คุณใช้เฉพาะสำหรับเว็บไซต์สาธารณะ และย้ายเว็บไซต์สาธารณะของคุณไปที่ Office 365

แสดง เพิ่มโดเมนสำหรับ Exchange Online เท่านั้น

ขั้นตอน (ในตัวช่วยสร้างโดเมน) งาน
ขั้นตอนที่ 4 - วัตถุประสงค์ของโดเมน ในขั้นตอน "ตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก Exchange Online
ขั้นตอนที่ 5 - อัปเดตระเบียน DNS

หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างจะแสดงระเบียน DNS สามระเบียนที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Exchange Online ดังนี้

 • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365 ในทันทีที่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น อีเมลจะหยุดไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเก่าของคุณ และจะมาที่ Office 365 แทน
 • ระเบียน CNAME เพื่อที่ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook จะสามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Exchange Online ได้โดยอัตโนมัติ
 • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

คุณยังต้องตั้งค่าระเบียน CNAME เพิ่มอีกหนึ่งระเบียนสำหรับ Office 365 อีกด้วย

แสดง เพิ่มโดเมนที่กำหนดเองที่คุณเพิ่งซื้อที่ไม่มีอีเมลหรือเว็บไซต์สาธารณะบนนั้น

ขั้นตอน(ในตัวช่วยสร้างโดเมน) งาน
ขั้นตอนที่ 4 - วัตถุประสงค์ของโดเมน ในขั้นตอน "ตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโดเมน" ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกบริการที่คุณวางแผนจะใช้
ขั้นตอนที่ 5 - อัปเดตระเบียน DNS

หน้าของตัวช่วยสร้างถัดไปแสดงสามระเบียน DNS ที่คุณต้องเพิ่มสำหรับ Office 365 ดังนี้

 • ระเบียน MX เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365
 • ระเบียน CNAME เพื่อที่ไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Outlook จะสามารถค้นพบเซิร์ฟเวอร์ Office 365 ได้โดยอัตโนมัติ
 • ระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

ถ้าคุณเลือก Lync Online ระเบียน DNS สำหรับ Lync Online จะแสดงรายการด้วยดังนี้

คุณยังต้องตั้งค่าระเบียน CNAME เพิ่มอีกหนึ่งระเบียนสำหรับ Office 365 อีกด้วย

ถ้าคุณต้องการใช้โดเมนใหม่ของคุณสำหรับ URL เว็บไซต์สาธารณะของ Office 365 รวมทั้งอีเมลและ Lync (Lync เป็นโปรแกรม Office ที่มีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที รายการที่ติดต่อ การสนทนาทางเสียงและวิดีโอ การประชุมออนไลน์ การใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน และอื่นๆ ) ด้วย คุณจะต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ SharePoint Online บนโดเมนแบบกำหนดเองร่วมกับบริการอื่นๆ เพื่อให้ทั้งหมดทำงานร่วมกันได้

ถ้าคุณต้องการใช้ Office 365 สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณโดยใช้ชื่อโดเมนใหม่นี้ แต่ไม่ได้วางแผนว่าจะใช้ Office 365 สำหรับอีเมลและ Lync (Lync เป็นโปรแกรม Office ที่มีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที รายการที่ติดต่อ การสนทนาทางเสียงและวิดีโอ การประชุมออนไลน์ การใช้เดสก์ท็อปร่วมกัน และอื่นๆ ) ให้ดูที่ ใช้ชื่อโดเมนที่กำหนดเองสำหรับที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณ

เคล็ดลับ

 • ถ้าองค์กรของคุณลงทะเบียนสำหรับ Windows Azure, CRM หรือคุณได้เพิ่มโดเมนของคุณไปยังบริการออนไลน์ของเราใดๆ คุณควรใช้ ID ผู้ใช้และโดเมนเดียวกันในการลงชื่อเข้าใช้และเพื่อเข้าถึงบริการของคุณทั้งหมด
 • ตั้งค่าบริการทั้งหมดกับโดเมนของคุณใน Office 365 ใช่หรือไม่ ให้อ่านข้อมูลเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Office 365 Midsize Business หรือ Office 365 Enterprise เพื่อช่วยให้คุณทำขั้นตอนทั้งหมด
 • ถ้าคุณไม่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณสามารถเรียนรู้วิธีการซื้อชื่อโดเมนจากผู้ให้บริการลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ ถ้าคุณมีอยู่แล้ว ให้เรียนรู้วิธีค้นหาตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณและผู้ให้บริการโฮสต์ DNS แบบออนไลน์ คุณจะต้องการข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบเหล่านั้นเมื่อคุณจะติดตั้งโดเมนของคุณ
 • คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองโดยใช้ชื่อใดๆ ที่มีให้ใช้งานที่ผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกับส่วนแรกของโดเมน onmicrosoft.com ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ fabrikam.onmicrosoft.com และเพิ่มโดเมนที่กำหนดเองของ fabrikam_nw.com ได้
 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของชื่อโดเมนหลายชื่อ และต้องการให้โดเมนเหล่านั้นชี้ไปที่เว็บไซต์สาธารณะเดียวกัน ให้เพิ่มระเบียน CNAME ใหม่สำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ โดเมนเพิ่มเติมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มลงใน Office 365 เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้มีที่อยู่อีเมลบนโดเมนเหล่านั้น
 • หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนลงใน Office 365 คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเริ่มต้นที่ Office 365 ใช้สำหรับที่อยู่อีเมลใหม่นี้ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Office 365 เวอร์ชันที่คุณได้ลงทะเบียนไว้มีฟีเจอร์โดเมนที่องค์กรของคุณต้องการ

การแก้ไขปัญหา

 • มีบางโดเมนที่คุณไม่สามารถเพิ่มลงในการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณได้
  • ถ้าปัจจุบันคุณใช้โดเมนแบบกำหนดเองกับบริการ Microsoft Cloud อีกบริการหนึ่ง คุณจะไม่สามารถเพิ่มโดเมนเดียวกันนั้นลงใน Office 365 ได้
  • คุณไม่สามารถเพิ่มโดเมนเดียวกันลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่ม fabrikam.com ลงใน Office 365 คุณจะไม่สามารถสร้างการสมัครใช้งาน Office 365 อื่นและเพิ่ม fabrikam.com ลงในบริการนั้นได้
 • เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของโดเมนของคุณ บนหน้า โดเมน ใน Office 365 ให้เลือกโดเมนนั้น แล้วคลิก แก้ไขปัญหา โปรดจำไว้ว่าการอัปเดตการเปลี่ยน DNS ทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง

วิธีอื่นๆ ในการเพิ่มโดเมนลงใน Office 365

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business