ฉันจะสามารถเพิ่มโดเมนย่อยหรือหลายโดเมนแบบกำหนดเองลงใน Office 365 ได้หรือไม่

คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองหลายโดเมนลงในการสมัครสมาชิก Office 365 ทั้งหมดได้ แต่คุณสามารถเพิ่มเฉพาะโดเมนย่อยลงใน Office 365 Midsize Business และ Office 365 Enterprise มีข้อแตกต่างที่สำคัญสำหรับฟีเจอร์ของโดเมนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เปรียบเทียบฟีเจอร์แบบเคียงข้างกันในตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Office 365 Small Business จะตรงกับความต้องการของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มโดเมนของคุณ มิฉะนั้น คุณอาจประสบปัญหาบางอย่างในระหว่างที่ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วย Office 365 Small Business และพบว่าคุณไม่สามารถทำบางสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ เช่น การใช้โดเมนย่อยได้ เมื่อถึงจุดนั้น ต้องใช้เวลามากในการเอาโดเมนของคุณออก จาก Office 365 และสลับไปยังข้อเสนออื่นของ Office 365

 หมายเหตุ    ขณะที่คุณกำลังพิจารณาว่าการสมัครสมาชิก Office 365 ใดที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ คุณอาจต้องการรีวิวฟีเจอร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์สำหรับข้อเสนอแต่ละรายการ เพื่อชั่งน้ำหนักความสำคัญเหล่านั้นกับความต้องการของโดเมนของคุณ

Office 365 Small Business Office 365 Midsize Business และ Office 365 Enterprise
โดเมนย่อย

คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเอง เช่น contoso.comได้ แต่คุณจะไม่สามารถเพิ่มโดเมนย่อย เช่น partners.contoso.com ได้

 หมายเหตุ    Office 365 Small Business จะขึ้นต้นด้วย "www" ในชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้โดเมนกับเว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณ เช่น www.contoso.com คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่สามารถเพิ่ม "www" ของโดเมนย่อย

คุณสามารถเพิ่มโดเมนย่อยได้หลายโดเมน เช่น www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com และอื่นๆ

เว็บไซต์สาธารณะปัจจุบัน ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเข้าใช้ Office 365 และคุณต้องการใช้เว็บไซต์สาธารณะนี้ต่อไปแทนการตั้งค่าเว็บไซต์ใหม่ คุณสามารถทำได้ แต่มีขั้นตอนเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการใช้เว็บไซต์สาธารณะปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณเพิ่มโดเมนของคุณลงใน Office 365คุณสามารถโฮสต์เว็บไซต์ปัจจุบันของคุณไว้กับผู้ให้บริการอีกรายโดยไม่ต้องทำอะไรต่อ
ระเบียน DNS

หลังจากที่คุณตั้งค่าโดเมนของคุณใน Office 365 คุณจะมีตัวเลือก คุณอาจให้ Office 365 สร้างและโฮสต์ระเบียน DNS ของคุณและกำหนดค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น อีเมลและ Lync หรือคุณสามารถจัดการระเบียน DNS ของคุณที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าโดเมนของคุณ ใน Office 365คุณจะเพิ่มและอัปเดตระเบียน DNS บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ และกำหนดค่าระเบียน DNS สำหรับบริการ เช่น อีเมลและ Lync

คุณสามารถจัดการระเบียน DNS ของคุณต่อไปที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ (หรือในสถานที่ ถ้าคุณจัดการไฟล์ DNS ภายใน) เช่น การเพิ่มหรืออัปเดตระเบียน MX หรือ CNAME

อีเมลและ IM

ถ้าคุณเลือกที่จะให้ Office 365 สร้างและโฮสต์ระเบียน DNS ของคุณ อีเมลและ IM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อใช้โดเมนของคุณ ซึ่งได้รับการโฮสต์โดย Office 365 และคุณจะไม่สามารถโฮสต์อีเมลหรือ IM กับผู้ให้บริการโฮสต์อื่นได้

ถ้าคุณเลือกที่จะจัดการระเบียน DNS ของคุณเองที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ คุณจะสามารถโฮสต์อีเมลหรือ IM กับผู้ให้บริการโฮสต์อื่นได้

คุณสามารถตั้งค่าอีเมล IM และเว็บไซต์สาธารณะของคุณเพื่อให้ใช้โดเมนของคุณที่โฮสต์โดย Office 365หรือคุณสามารถโฮสต์บางบริการ (หรือทั้งหมด) บนโดเมนของคุณกับผู้ให้บริการอื่นได้
โดเมนหลายโดเมน

คุณสามารถเพิ่มหลายๆ โดเมนลงใน Office 365 ได้

ถ้าคุณเลือกที่จะให้ Office 365 สร้างและโฮสต์ระเบียน DNS ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าOffice 365อีเมลและ IM ไว้ด้วยกันบนโดเมนใดๆ เหล่านั้นได้

ถ้าคุณเลือกที่จะจัดการระเบียน DNS ของคุณเองที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ คุณจะสามารถ โฮสต์บริการใดก็ได้บนโดเมนใดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อีเมลกับชื่อโดเมนหนึ่ง และใช้ชื่อโดเมนอื่นสำหรับที่อยู่ของเว็บไซต์สาธารณะ ของคุณได้

คุณสามารถเพิ่มโดเมนหลายโดเมนใน Office 365 และคุณสามารถโฮสต์บริการใดๆ บนโดเมนใดๆ ได้

ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อีเมลกับชื่อโดเมนหนึ่ง และใช้ชื่อโดเมนอื่นสำหรับที่อยู่ของเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโดเมนกับบริการ Office 365

  • คุณสามารถเพิ่มโดเมนได้ถึง 600 โดเมนในบัญชีผู้ใช้ Office 365
  • คุณไม่สามารถนำเข้าเว็บไซต์สาธารณะไปยัง Office 365 ได้ ดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะใช้โดเมนของคุณกับเว็บไซต์สาธารณะ Office 365 แทนที่การเก็บเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ คุณต้องออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
  • Office 365 จะสร้างโดเมนให้คุณเมื่อคุณลงทะเบียนกับบริการ เช่น contoso.onmicrosoft.com คุณสามารถใช้โดเมนนี้สำหรับ ID ผู้ใช้ของคุณและสำหรับของบริการ Office 365 ต่อไป หรือเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ
  • คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองใดๆ ที่มีให้ใช้งานที่ผู้ให้บริการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกับส่วนแรกของโดเมน onmicrosoft.com ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับ Office 365 โดยใช้ fabrikam.onmicrosoft.com คุณสามารถใช้ fabrikam.com, fabrikam_NW.com หรือชื่อที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่น fourthcoffee.com ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการโดเมนสำหรับ Office 365 Small Business หรือ Office 365 Enterprise และ Office 365 Midsize Business

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business