การเชื่อมต่อ Lync Online ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ด้วย Lync-to-phone

 สิ่งสำคัญ    ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ Lync Plan 3 และ Exchange Plan 2

ถ้า Office 365 เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่มี Lync-to-phone (Lync Plan 3) คุณสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการ Lync-to-phone เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโทรออก หรือรับสายจากหมายเลขใดๆ ก็ได้

คุณยังสามารถตั้งค่าข้อความเสียง Lync-to-phone ด้วยการเพิ่ม Exchange Online Unified messaging (Exchange Plan 2)

การตั้งค่า Lync-to-phone ในองค์กรของคุณ

งาน รายละเอียด
ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ผู้ใช้

ให้สิทธิ์การใช้งาน Lync Plan 3 และ Exchange Plan 2 แก่ผู้ใช้ ถ้าคุณยังไม่ได้ทำไปก่อนหน้านี้

 • ไปที่ การดูแล > ผู้ใช้และกลุ่ม เลือกผู้ใช้ทั้งหมด แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข
ติดต่อผู้ให้บริการ Lync-to-phone Office 365 Marketplace
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้ ไปที่ การดูแล > ผู้ใช้และกลุ่ม และเพิ่มหมายเลขใหม่ไปยังเขตข้อมูล โทรศัพท์สำนักงาน
เพิ่มผู้ให้บริการ Lync-to-phone
 1. ไปที่ การดูแล > Lync > Lync-to-phone > ผู้ให้บริการ
 2. เลือกชื่อของผู้ให้บริการ Lync-to-phone ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ตั้งค่าข้อความเสียงของการส่งข้อความส่วนรวม

ด้วย Exchange Online Unified Messaging ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อความเสียง และการแจ้งให้ทราบว่ามีสายที่ไม่ได้รับได้จาก Outlook หรือ Lync การส่งข้อความส่วนรวมมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมาก สำหรับรายละเอียดให้ดู ภาพรวมของการส่งข้อความส่วนรวม

งาน รายละเอียด
สร้างแผนการโทร SIP URI
 1. ไปที่ การดูแล > Exchange > การส่งข้อความส่วนรวม > แผนการโทร UM > ใหม่ ""
 2. ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น LyncOnlinePlan1
 3. ภายใต้ ชนิด URI ของแผนการโทร ให้เลือก SIP URI
 4. ใส่ ความยาวส่วนขยาย และ รหัสประเทศ/ภูมิภาค แล้วคลิก บันทึก
การตั้งค่าผู้ใช้หลายคนด้วย Exchange Online Remote Powershell

เมื่อต้องการตั้งค่าผู้ใช้หลายคนสำหรับการส่งข้อความส่วนรวม ให้ทำดังนี้

การตั้งค่าผู้ใช้หนึ่งคนในแผงควบคุม Exchange Online

เมื่อต้องการตั้งค่าผู้ใช้คนเดียวสำหรับการส่งข้อความส่วนรวม ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ การดูแล > Exchange > ผู้รับ
 2. เลือกชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข
 3. ภายใต้ ฟีเจอร์โทรศัพท์และเสียง: การส่งข้อความส่วนรวม ให้คลิก เปิดใช้งาน
 4. คลิก เรียกดู เพื่อเพิ่มแผนการโทรที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
 5. คลิก ถัดไป ใส่หมายเลขส่วนขยายของผู้ใช้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น > บันทึก

สำหรับรายการขั้นตอนทั้งหมดที่สามารถพิมพ์ได้ของการกำหนดค่า Lync-to-phone ให้ดู ดาวน์โหลด: รายการตรวจสอบการตั้งค่า Lync-to-phone

 
 
นำไปใช้กับ:
ศูนย์การจัดการ Lync