การตั้งค่าเครือข่ายของคุณสำหรับ Lync Online

เมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายของคุณสำหรับ Lync Online ให้ทำดังนี้

 1.   เพิ่มการตั้งค่า CNAME (นามแฝง) และ SRV (บริการ) สำหรับ Lync ลงในเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ของคุณ
 2. ถ้าคุณมีไฟร์วอลล์ภายนอกหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ กำหนดค่าให้อนุญาตการรับส่งข้อมูลของ Lync
 3. ทดสอบ การตั้งค่า DNS และไฟร์วอลล์ของคุณ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เพิ่มการตั้งค่า DNS

ถ้าคุณกำลังใช้ชื่อโดเมนของคุณเอง ให้เพิ่มรายการเหล่านี้ลงในเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายนอกของคุณ

ชนิด ชื่อโฮสต์ ปลายทาง TTL
CNAME sip.yourDomainName.com sipdir.online.lync.com 1 ชั่วโมง
CNAME lyncdiscover.yourDomainName.com webdir.online.lync.com 1 ชั่วโมง
ชนิด บริการ โพรโทคอล พอร์ต น้ำหนัก ลำดับความสำคัญ TTL ชื่อ เป้าหมาย
.SRV _sip _tls 443 1 100 1 ชั่วโมง yourDomainName.com sipdir.online.lync.com
.SRV _sipfederationtls _tcp 5061 1 100 1 ชั่วโมง yourDomainName.com sipfed.online.lync.com

ดู รายละเอียดการตั้งค่า DNS สำหรับฟีเจอร์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียนแต่ละระเบียน

ถ้าคุณมีไฟร์วอลล์ที่บล็อกคิวรี SRV ภายนอก ให้เพิ่มรายการเหล่านี้ลงในเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในของคุณด้วย

ชนิด ชื่อโฮสต์ ปลายทาง TTL
CNAME sip.yourDomainName.com sipdir.online.lync.com 1 ชั่วโมง
CNAME lyncdiscoverinternal.yourDomainName.com webdir.online.lync.com 1 ชั่วโมง
ชนิด บริการ โพรโทคอล พอร์ต น้ำหนัก ลำดับความสำคัญ TTL ชื่อ เป้าหมาย
.SRV _sip _tls 443 1 100 1 ชั่วโมง yourDomainName.com sipdir.online.lync.com

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณมีไฟร์วอลล์ภายนอกหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้กำหนดกฏสำหรับ พอร์ต, การเชื่อมต่อขาออก และ ช่วงที่อยู่ IP ของ Lync

พอร์ต

เปิดพอร์ตต่อไปนี้ในไฟร์วอลล์ภายนอกขององค์กรของคุณ

  พอร์ต โพรโทคอล ทิศทาง การใช้งาน
443 STUN/TCP ขาออก เซสชันการใช้เสียง วิดีโอ และโปรแกรมร่วมกัน
443 PSOM/TLS ขาออก เซสชันการใช้ข้อมูลร่วมกัน
3478 STUN/UDP ขาออก เซสชันเสียงและวิดีโอ
5223 TCP ขาออก การแจ้งเตือนข่าวสารแบบพุชของ Lync บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
50000-50019 RTP/UDP ขาออก เซสชันเสียง
50020-50039 RTP/UDP ขาออก เซสชันวิดีโอ
50040-50059 UDP ขาออก การแชร์แอปพลิเคชันและการถ่ายโอนไฟล์

การเชื่อมต่อขาออก

สร้างกฎที่อนุญาตการเชื่อมต่อขาออก (TLS และ HTTPS) สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดลงในตำแหน่งเหล่านี้

 • * .microsoftonline.com
 • * .microsoftonline-p.com
 • onmicrosoft.com
 • * officecdn.microsoft.com
 • *.sharepoint.com
 • Outlook.com
 • * .lync.com
 • ev-secure.verisign.com (microsoftonline.com ไลบรารีการยกเลิกใบรับรอง)

ตั้งค่าการหมดเวลาสำหรับ HTTP/SSL ไว้ที่ 8 ชั่วโมง

ช่วงที่อยู่ IP

ดู ๊URL Lync Online และช่วงที่อยู่ IP

ขั้นตอนที่สาม: ทดสอบการตั้งค่าของคุณ

ทดสอบการตั้งค่า DNS ของคุณ

 1. ไปที่ ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Microsoft
 2. บนแท็บ Office 365 ให้เลือก การทดสอบการเชื่อมต่อ Domain Name Server (DNS) ของ Lync ใน Office 365 แล้วคลิก ถัดไป
 3. ใส่ที่อยู่สำหรับลงชื่อเข้าใช้ที่คุณใช้เมื่อเข้าสู่ระบบ Lync Online (ตัวอย่างเช่น krit@contoso.com) แล้วเริ่มการทดสอบ

ถ้าคุณมีไฟร์วอลล์ภายนอกหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ทดสอบการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

รายละเอียดการตั้งค่า DNS

ตารางนี้แสดงฟีเจอร์ของ Lync ที่ถูกกระทบโดยการตั้งค่า DNS แต่ละรายการ

ชนิด ชื่อโฮสต์หรือบริการ ฟีเจอร์ที่ถูกกระทบ
CNAME sip.yourDomainName.com การค้นหาอัตโนมัติและการลงชื่อเข้าใช้ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Lync
CNAME

lyncdiscover.yourDomainName.com

lyncdiscoverinternal.yourDomainName.com

การค้นหาอัตโนมัติและการลงชื่อเข้าใช้ไคลเอ็นต์บนมือถือของ Lync
.SRV _sip

การรวม IM และสถานะของ Lync เข้ากับ Outlook Web App

การลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วย Lync Web App

.SRV _sipfederationtls

สนับสนุนการเพิ่ม ผู้ใช้ภายนอก ลงในรายการที่ติดต่อ Lync

 • ผู้ใช้ Lync ในองค์กรอื่น
 • ผู้ใช้ Skype ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

ดูเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาการกำหนดค่า DNS ของ Lync Online ใน Office 365

การแก้ไขปัญหา Lync Online หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองของคุณใน Office 365

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business, ศูนย์การจัดการ Lync